Konkurs: Trening za razvoj biznis plana

Smart kolektiv, uz podršku Ambasade SAD u Beogradu, raspisuje konkurs za petodnevni trening za razvoj biznis plana, u okviru programa Biznis mladih Srbije.

Konkurs je otvoren do 22. maja 2016. godine.

Ko može da se prijavi?

Mladi do 35 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Kako se prijaviti?

Popunjen Prijavni formular pošaljite elektronskom poštom, sa naznakom Prijava biznis ideje, na e-mail adresu marija.jakovljevic@smartkolektiv.orgnajkasnije 22. maja 2016. godine.

Kada i kako će biti objavljeni će rezultati?

Rezultate selekcije objavićemo do 03. juna na BMS sajtu (www.biznismladihsrbije.org).

Kadai gde će biti održani treninzi?

I trening će biti održan od 8. do 12. juna (uključujući i 12. jun) 2016. u Novom Sadu

II trening će biti održan od 22. do 26. juna (uključujući i 26. jun) 2016. u Novom Sadu

Biznis plan je opis budućnosti vašeg biznisa, dokument koji vam govori šta planirate da uradite i kako ćete to uraditi. Biznis plan je ključni strateški dokument za otpočinjanje posla i biće vam neophodan ukoliko vam je potrebno finansiranje – banke i investitori odobravaju sredstva na osnovu ovog dokumenta. Na našem petodnevnom treningu naučićete kako da napišete biznis plan, a nakon toga ćemo vas uputiti na druge vrste podrške za otpočinjanje sopstvenog biznisa, uključujući i mogućnosti za finansiranje.

Tokom juna ćemo održati 2 treninga, za ukupno 40 kandidata. Selekcija će biti stroga, a u prijavnom formularu treba da nam pokažete da je vaša ideja dobra i izvodljiva i da zaista želite da se bavite biznisom koji ste osmislili.

Ne želimo da vas obeshrabrimo! Prihvataćemo i ideje koje su tek u začetku, kao i one koje su već razrađene, a komisija će prijave ocenjivati na sledeći način:

Biznis ideja Maksimalno bodova – 65
Kvalitet opisa proizvoda/usluga Maksimalno 15 bodova
Kvalitet opisa kupaca Maksimalno 15 bodova
Kvalitet opisa konkurencije Maksimalno 15 bodova
Realnost procene godišnjih troškova i prihoda poslovanja Maksimalno 20 bodova
Znanje i veštine Maksimalno bodova – 20
Izvodljivost biznis ideje u odnosu na znanje i iskustva kandidata Maksimalno 20 bodova
Motivacija Maksimalno bodova – 15
Posvećenost razvoju biznis ideje (konsultacije, pohađanje seminara obuka i sl, konkurisanje na drugim konkursima) Maksimalno 15 bodova
 
Ukupno 100

 

Sve prijave će biti bodovane, na osnovu čega ćemo sastaviti rang-listu kandidata. Prvih 40 kandidata sa liste koji imaju najviše bodova biće pozvani na trening. U slučaju da neko od njih odustane, pozvaćemo narednog kandidata sa liste, i tako redom, do ispunjenja mesta na oba treninga.

Organizovaćemo 2 petodnevna treninga za izradu biznis plana u Novom Sadu, i to:

I trening, od 8. do 12. juna (uključujući i 12. jun)

II trening, od 22. do 26. juna (uključujući i 26. jun)

Oba treninga će biti besplatna, a učesnicima će biti obezbeđeni smeštaj i hrana tokom trajanja treninga. Program nije u mogućnosti da učesnicima nadoknadi troškove prevoza, tako da ćete taj trošak morati da snosite sami.  Oba treninga će početi prvog dana oko 14 časova, kako biste imali vremena da doputujete (u slučaju da treba da putujete) do mesta održavanja treninga. Svih narednih dana, trening će trajati od 9 do 18 časova.

Konkurs je otvoren do 22. maja 2016. Naknadne prijave nećemo moći da prihvatimo. Rezultate selekcije objavićemo do 03. juna na BMS sajtu.

Popunjenu prijavu treba da pošaljete najkasnije 22. maja na mail marija.jakovljevic@smartkolektiv.org. U prilogu možete preuzeti formular za prijavu.

PRIJAVNI FORMULAR možete preuzeti ovde – Prijavni formular BMS trening 2016

Srećno!

BMS tim

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: