„I take ACTion“ ERASMUS+ trening

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na trening pod nazivom „I take ACTion“ ERASMUS+projekta, koji ce se održati u Vrnjačkoj Banji u periodu od 15. do 23. oktobra. Učesnici će imati priliku da nauče kako da se aktiviraju i preuzmu kontrolu nad situacijom, umesto da dozvoljavaju stvarima da se pasivno dešavaju oko njih, takođe će steći dosta znanja i razvojnih veština kako se suočiti sa diskriminacijom, predrasudama i stereotipima. Kreativnim načinom dolaziće do rešenja i znati kako da se ophode u određenim situacijama.

Trening će se sastojati od diskusije, eksperimentisanja i prakse. Vodiće ga iskusni praktičari i treneri i biće prilagodljiv, promenjiv na osnovu drugačijih potrebe učenja učesnika. Metode koje će obuhvatati: Teatar tehnike, auto – procena, rad u malim grupama, vizuelno mapiranje, tehnike evaluacije i auto – refleksije. Ova obuka se zasniva na metodologiji neformalnog obrazovanja. Trening se neće fokusirati na međunarodnom upravljanju projektima mladih, nego će se osvrnuti ka kvalitetu i inovativnosti međunarodnih projekata iz inkluzivne i praktične perspektive. Osim toga, želimo da informišemo omladinske radnike/ce i motivisati ih da se uključe u diskusiju i akciju.

Ciljevi učenja treninga su sledeći:

  • Sticanje više znanja i razvijanje novih veština u vezi sa diskriminacijom, predrasudama, stereotipima, priznanjem
  • Saosećanje sa položajem potlačenih, i njen / njegov lični, socijalni i profesionalni razvoj kroz razne omladinske radne aktivnosti
  • Promovisanje antidiskriminacije, inkluzivno izražavanje i pristup na svakom nivou, posebno na osnovu osetljivih društvenih grupa identiteta, kao jedini prihvatljiv način komunikacije i rešavanja sukoba
  • Razvijanje veština za stvaranje priča, pozorišnih predstava, radionica i informativnu kampanju za promovisanje tolerancije, politički osetljiv i govor bez mržnje
  • Podsticanje aktivnog učešća mladih u društvu, a posebno osnaživanje mladih da preuzmu aktivnu ulogu u svojim zajednicama u borbi protiv diskriminacije
  • Sticanje znanja i razvijanje novih veština preko Youthpass-a kao sredstvo za priznavanje neformalnog učenja;
  • Da podigne svest o ključnim kompetencijama i razvijaju različite metode koje se mogu koristiti u praksi u aktivnostima sa osetljivim grupom
  • Da pripremi kvalitetne, praktične i osetljive projekte među zemljama Evrope, odgovarajući na nove zahteve Erazmus + programa za svoje organizacije;

Cilj ove obuke je:

Podizanje svesti 31 omladinskih radnika iz 9 zemalja oko socijalne inkluzije, razvijanju različitih neformalnih veština, znanja i stavova u vezi sa teorijskim i praktičnim okvirima za uključivanje, kao i šire primene u praktičnom radu sa mladima.

Radni jezik na treningu: Engleski

Naknada troškova za celokupnu obuku (hrana, smeštaj i radni materijal, administrativni troškovi..) : 10 evra

Takođe, svi putni troškovi su pokriveni od strane i biće refundirani nakon završetka treninga.

Prijavni formularhttps://goo.gl/rWtFX3

Krajnji rok za slanje prijavu : 10. oktobar do ponoći

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, ne oklevajte da nas kontaktirate putem naše e-mail adrese:kompasida@yahoo.com

Samo učesnici koji su uži izbor biće kontaktirani za Skype Interview.

Foto: www.banjeusrbiji.net

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: