ELSA organizuje posetu Kancelariji za evropske integracije

ELSA – Evropsko udruženje studenata prava, lokalna grupa Beograd, organizuje posetu Kancelariji za evropske integracije.

Poseta će se održati 14. marta 2017. u 11 časova u saradnji sa zaposlenima u Kancelariji (Nemanjina 34), gde će se studenti Parvnog fakulteta upoznati sa funkcionisanjem Kancelarije, njenim nadležnostima i značaju koji sama Kancelarija ima u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

Kancelarija za evropske integracije osnovana je 14. marta 2004. godine pod nazivom „Kancelarija za pridruživanje EU“, kao služba Vlade Srbije. Kancelarija obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju, praćenje i izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, koordinaciju pripreme i pregovora sa Evropskom unijom i rada tela osnovanih za potrebe pregovora, koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja Evropskoj uniji, praćenje i podsticanje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima Evropske unije i obaveštavanje Evropske unije i javnosti o tome, praćenje izvršavanja obaveza koje ministarstva i posebne organizacije imaju u pridruživanju i pristupanju Evropskoj uniji.

Broj učesnika je ograničen.

Način prijavljivanja: email sa naznakom “POSETA” koji sadrži Vaše ime, prezime i broj telefona poslati na mail vpaa@elsa.org.rs najkasnije do 13.3.2017. u 12 časova.

Informacije:
Aleksandra Andrejić
062 387 517
Jovan Ducić
064 493 1768

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: