Edukativni program za mlade sa invaliditetom „Aktivacijom do zaposlenja“

Udruženje Forum mladih sa invaliditetom organizuje petodnevni edukativni program za mlade sa invaliditetom, od 18 do 30 godina, koje žele da razviju svoja znanja i veštine i iskoriste mogućnost usavršavanja i unapređenja konkurentnosti na tržištu rada.

Program je kreiran na osnovu iskustva Foruma mladih sa invaliditetom u saradnji sa velikim brojem kompanija i organizacija na procesu zapošljavanja. Cilj programa je osnaživanje pojedinaca u procesu traženja posla, ukazivanje na različite mogućnosti radnog angažovanja i sticanje modernih znanja i veština koje su označene od poslodavaca kao prednost pri zapošljavanju.

Tokom petodnevne obuke polaznici će razviti sopstveni karijerni plan i akcioni plan zapošljavanja, kao i pohađati radionice kroz koje će razviti veštine komunikacije, timskog rada i digitalne veštine.

 

VIŠE O PROGRAMU

 

Mesto održavanja: Grad Beograd

Adresa: Terazije 23/Cara Lazara 5-7

Ko može da se prijavi? Poziv je otvoren za mlade osobe sa invaliditetom, od 18 do 30 godina, koji imaju trenutno prebivalište u Gradu Beogradu.

 

Ukoliko imaš više od 30 godina, razmotrićemo i tvoju prijavu J

Broj učesnika: Biće realizovana edukacija sa 2 grupe polaznika.

Broj učesnika za jednu edukaciju je 15.

Vreme realizacije:  Period u kome će edukacije biti održane je od 23. januara do 17. februara 2017.

 

Nakon isteka roka za prijavu, polaznici će biti podeljeni u 2 grupe i obavešteni o tačnim datumima održavanja edukacije.

 

Svaka grupa će proći edukaciju koja traje 5 dana, u periodu od 10.00 do 17.00 časova.

 

Sadržaj  programa: Aktivno traženje posla- Samopromišljanje o vlastitoj karijeri

Mogućnosti razvoja karijere u tri sektora: državni, privatni i civilni

Omladinska politika/Volontarizam/Aktivno učešće u zajednici

Timski rad/ Komunikacija

Digital – društvene mreže i kako ih koristimo za naš cilj

 

Program će voditi sertifikovani treneri.

 

Polaznici će dobiti sertifikat o pohađanju programa.

 

 

Učešće na obuci je besplatno. Forum mladih sa invaliditetom snosi sve troškove obuke: radnog materijala, zakupa sale, ishrane, osveženja.

KAKO SE PRIJAVITI?

Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je popuniti Prijavni formular (dostupan i na sajtu www.fmi.rs ).

Prijavni formular se šalje na e-mail adresu: office@fmi.rs

Rok za podnošenje prijava je 15. januar 2017.

Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Na osnovu primljenih prijavnih formulara, biće odabrano ukupno 30 učesnika.

Za sve dodatne informacije o programu možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a office@fmi.rs.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Aktivacijom do inkluzije u zapošlјavanju-podrška mladima sa invaliditetom”, koji sprovodi Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i SeConS grupom za razvojnu inicijativu. Saradnici na projektu su Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Unija poslodavaca Srbije, Privredna komora Srbije i Udruženje poslovnih konsultanata Srbije. Projekat finansira Ministarstvo omladine i sporta.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: