Termidor Kongres – Evropa 1852.

Otvorene su prijave za Termidor kongres - Evropa 1852, koji će se održati od 9. do 12. decembra ove godine u opštini Vračar. Odaberite jednu od 23 države devetnaestovekovne Evrope, i kao njen vladar, šef diplomatije, vojni strateg ili ministar ekonomije vodite je ka slavi i veličini, na događaju koji će spojiti simulaciju međunarodne politike sa edukativnim sadržajima iz oblasti diplomatije, strategije i istorije.

Termidor Kongres predstavlja geopolitičku simulaciju koja kombinujući neposredno pregovaranje učesnika sa sprovođenjem dogovorenog putem kompjuterskog programa pruža sveobuhvatno i autentično iskustvo vođenja dražave u određenom istorijskom periodu.

U cilju što boljeg upoznavanja sa istorijskom epohom koja se simulira, odnosno sa međunarodnim sistemom, praksom diplomatskog opštenja kao i odsudnim istorijskim trenucima, tokom trajanja svakog Termidor kongresa bice održan niz predavanja stučnjaka specijalizovanih za teme bitne za realizaciju simulacije. Predavanja će biti prilagođena strukturi kongresa, po trajanju koncizna, a po sadržini zanimljiva i praktično primenljiva.

Prijave
Trajanje prijavljivanja – 1. novembar do 1. decembra 2015.

Prijaviti se možete ako:
1. ste student ili ste diplomirali
2. imate više od 18 godina
3. spremni ste da se upoznate sa pripremnim materijalima o državi koju ćete predstavljati
Plakat

Na raspolaganju Vam stoje dve vrste prijava:
INDIVIDUALNA PRIJAVA – Mislite da će se vaše političko, diplomatsko ili vojno umeće najbolje izraziti ako samostalno preuzmete sudbinu neke od manjih država devetnaestovekovne Evrope? Ili verujete da će se ono još bolje ostvariti u saradnji sa drugim učesnicima, u rukovodstvu jedne od velikih evropskih sila? U prijavnom formularu izaberite opciju individualna prijava.
TIMSKA PRIJAVA – Smatrate da će vaša država ostvariti veće uspehe na međunarodnom planu ukoliko je vodite zajedno sa ljudima koje poznajete i u koje imate poverenja? U prijavnom formularu izaberite opciju kolektivna prijava i formirajte tročlanu vladu izabrane države. Tročlano rukovodstvo na Termidor Kongresu mogu imati samo velike sile.

Naknada za Termidor iznosi 1200 dinara po učesniku

Detaljne informacije o kongresu, državama koje možete predstavljati i načinu i uslovima prijave potražite na našem sajtu ili facebook stranici.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: