Predstavljanje Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu

Univerzitet umetnosti u Beogradu i Festival studenata Univerziteta umetnosti - Festum imaju zadovoljstvo da vas pozovu na predstavljanje Interdisciplinarnih studija.

Petak 13. maj u 17 časova, SKC, Kralja Milana 48, Mala sala, I sprat

Programe, uslove upisa i prednosti studiranja kod nas predstaviće vam naši profesori, saradnici i studenti:

17:00–17:30 – KULTURNA POLITIKA I MENADŽMENT, UNESCO katedra (UNESCO Chair in Cultural Policy and Management (MA Studies)), zajednički međunarodni master program Univerziteta umetnosti i Univerziteta Lion 2 (Université Lumière Lyon 2), na engleskoj jeziku
Rukovodioci programa: dr Milena Dragicevic Sesic, red. prof. Fakulteta dramskih umetnosti i dr Camille Jutant, vanr. prof. Univerziteta Lion 2

Ako ste zainteresovani za društveni aktivizam i kulturu, želite da naučite kako se pišu projekti, kao i da budete deo međunarodnog okruženja, UNESCO katedra za kulturnu politiku i menadžment je pravo mesto za vas! Akreditovan u Francuskoj i Srbiji, i podržan od strane brojnih univerzitetа, profesionаlnih orgаnizаcijа i eksperаtа iz cele Evrope, progrаm je stekаo međunаrodni ugled i titulu UNESCO kаtedre, stoga privlаči studente iz celog svetа.

Govore:
– dr Martinoli Ana, vanr. prof. Fakulteta dramskih umetnosti
Julija Matejić, alumna i koordinator programa
– alumni: Leda Laggiard (Argentina) i Ivana Samardžić

17:30–18:00 – TEORIJA UMETNOSTI I MEDIJA, master i doktorski program
Rukovodilac doktorskog programa: dr Nevena Daković, red. prof. Fakulteta dramskih umetnosti
Rukovodilac master programa: dr Tijana Popović Mlađenović, red. prof. Fakulteta muzičke umetnosti

Doktorske studije teorije umetnosti i medija polaznike uvode u savremene tokove i stremljenja nauka o umetnostima i medijima, sa akcentom na analitičkom i istraživačkom radu, kao i izučavanju interdisciplinarnih i multimedijalnih umetničkih teorija i praksi. Primarni cilj studija jeste osposobljavanje studenata za interdisciplinarno teorijsko, analitičko, kritičko proučavanje, problematizaciju i istorizaciju različitih umetnosti – muzičke, dramskih, likovnih, primenjenih – i medija ( tradicionalnih, digitalnih, novih, multimedije, transmedijalnosti), njihove interakcije i hibridizacije, dok se istovremeno umetnicima pruža prilika da prošire svoja teorijska znanja i teorijski artikulišu stvaralačke poetike.

Master program Teorija umetnosti i medija studente uvodi u istoriju teorijskog promišljanja umetnosti i medija, sa akcentom na analitičkom i istraživačkom radu, kao i kritičko komparativnom izučavanju umetničkih teorija i praksi. Interdisciplinarnim i komparativnim izučavanjem teorija umetnosti i medija, od klasičnih početaka do savremenih kretanja, direktnim povezivanjem sa međunarodnom umetničkom praksom umetnicima, teoretičarima umetnosti i drugim studentima društveno-humanističkih fakulteta pruža se prilika da prošire svoja teorijska znanja.

Govore:
– dr Ana Martinoli, vanr. prof. Fakulteta dramskih umetnosti
– dr Vlatko Ilić, docent Fakulteta dramskih umetnosti
– studenti: Neda Radoičić, Maja Radivojević i Aleksandar Đaković

18:00–18:45 – VIŠEMEDIJSKA UMETNOST, doktorski umetnički program
Rukovodilac: dr um. Ivan Pravdić, vanr. prof. Akademije umetnosti u Novom Sadu

Studije višemedijske umetnosti ohrabruju umetnike da istražuju sintetizovane umetničke prakse. Višemedijska umetnost označava najšire shvaćenu umetničku delatnost združivanja medija različitih po dejstvu na čula (vizuelni, zvučni, taktilni), s obzirom na vrstu znakova (npr. muzički i govorni) i na skladištenje i obradu signala (magnetska traka, film, video, digitalni multimedij). Program je usmeren na interdisciplinarni umetnički rad i izučavanje umetničkih praksi i teorija o umetnostima koji omogućava studentima da na nivou doktorskih studija steknu viša znanja potrebna za umetnički rad, kao i za specifične oblasti teorijsko-praktičnog rada u umetnostima, obrazovanju, medijima i kulturi.

Govore:
– dr um. Ivan Pravdic, vanr. prof. Akademije umetnosti u Novom Sadu i rukovodilac programa
Ana Gnjatović, docent Fakulteta umetnosti, Univerzitet u Prištini, Kosovska Mitrovica-Zvečan
– Ivana Stanković, student prve godine

18:45–19:30 – DIGITALNA UMETNOST, doktorski umetnički program
Rukovodilac: mr Rastko Ciric, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti

Digitalna umetnost je interdisciplinarna umetnička delatnost čiji je cilj umetničko izražavanje kroz digitalnu tehnologiju. Korišćenjem digitalnih video i audio sredstava otvara se put ka stvaranju umetničkih dela u spoju klasičnih tehnika sa kompjuterskom animacijom i digitalnim kompozitom. Program je usmeren na interdisciplinarni umetnički rad zasnovan na digitalnim tehnologijama i izučavanje teorija o umetnostima omogućava studentima umetničkih fakulteta da na nivou doktorskih studija steknu adekvatna znanja potrebna za umetničku digitalnu praksu, kao i za specifične oblasti teorijsko-praktičnog rada u umetnostima, obrazovanju, medijima i kulturi.

Govori:
– prof. mr Rastko Ćirić, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti i rukovodilac programa, prorektor Univerziteta umetnosti
(predstavljanje DA5, CD prezentacije)

ROKOVI ZA PRIJAVU NA STUDIJE:
– 21. jun 2016.
– 20. septembar 2016.

Za više informacija posetite: www.arts.bg.ac.rs

Ne propustite još jedan događaj u organizaciji FESTUM-a i Interdisciplinarnih studija Univerziteta umetnosti u Beogradu:

TRIBINA ART CRUNCH 0.1 – UMETNOSTI I TEHNOLOGIJA
četvrtak, 12. maj u 16 časova, SKC, Kralja Milana 48, Mala sala, I sprat

Učestvuju:

Predstavnici UNESKO katedre za kulturnu politiku i menadžment:
– dr Ana Martinoli, vanr. prof. Fakulteta dramskih umetnosti
– dr Ljiljana Rogač Mijatović, naučni saradnik Instituta za pozorište, film i TV Fakulteta dramskih umetnosti

Predstavnici master i doktorskog studijskog programa Teorija umetnosti i medija:
– Vera Mevorah, doktor nauka – umetnost i mediji
Nina Mihaljinac, asistent Fakulteta dramskih umetnostii doktorand programa

Predstavnik doktorskog umetničkog programa Višemedijska umetnost:
– dr um. Ivan Pravdić, vanr. prof. Akademije umetnosti u Novom Sadu i rukovodilac doktorskog – umetničkog programa Višemedijska umetnost

Predstavnik doktorskog umetničkog programa Digitalna umetnost
– dr um. Aleksandra Jovanic, docent Fakulteta likovnih umetnosti i profesor na doktorskom
studijskom programu Digitalna umetnost

Teme tribine:
1. Šta znači biti umetnik danas – koliko su „digital natives“ umetnici u prednosti i u odnosu na ranije generacije kad je umetnost u pitanju?
2. Novi mediji i socijalne mreže – koliko se gubi na umetničkom kvalitetu masprodukcijom digitalnih sadržaja i njihovom distribucijom na mrežama – da li su danas svi „umetnici“?
3. Koliko su se pomerile granice između nauke, umetnosti i humanistike (u tematskom i metodološkom smislu), da li to vodi do predefinisanja ova tri pojma i kakav to “novi čovek” u stvari nastaje?
4. Kako dostupnost raznih vrsta informacija (proverenih i neproverenih) preko interneta utiče na kvalitet istraživanja, učenja i samih radova koji iz toga proističu?
5. Da li će softveri i mašine zameniti profesore?

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: