Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (Dis)kontinuiteti (1918-1992)

Pozivamo vas na regionalnu studentsku konferenciju Književnost i umetnost u Jugoslaviji: (dis)kontinuiteti (1918 – 1992) koja će se održati u periodu od 22. do 24. aprila u Beogradu, u zajedničkoj organizaciji Kluba studenata istorije umetnosti (KSIU) i Kluba studenata opšte književnosti i teorije književnosti (Klub 128).

Konferenciju organizujemo sa željom da uspostavimo i održimo stručnu saradnju sa studentkinjama i studentima humanističkih nauka iz država članica bivše Jugoslavije, i sa ciljem da ponudimo nova tumačenja jugoslovenskog kulturnog nasleđa. Naša sfera interesovanja pokriva, pre svega, (dis)kontinuitete u razvoju književnih i umetničkih fenomena, ali i (dis)kontinuitete u njihovom vrednovanju i recepciji na teritoriji bivše Jugoslavije.

Trudićemo se da, sa jedne strane, ponudimo odgovore na pitanja zašto su, na koji način i u kojim državama određeni autori i dela institucionalizovani i prepoznati kao nosioci trajnih vrednosti, i/ili da, sa druge, pokušamo da osvetlimo pojave koje se iz današnje perspektive doimaju nedovoljno protumačenim, zapostavljenim ili nepriznatim, te i da utvrdimo mehanizme i okolnosti koje su tome doprinele.

Glavni čine studentska izlaganja, koja će se, u blokovima, održavati tokom sva tri dana, i na različite načine nastojati da odgovore na neke od aspekata naslovom zadate teme. Pored toga, program će biti ispraćen i upotpunjen stručnim tribinama, književnom večeri i završnim okruglim stolom, zamišljenim kao rezime čitave konferencije.

Detaljan program konferencije nalazi se na linku: https://diskontinuiteti.files.wordpress.com/2016/04/program-konferencije1.pdf

Događaj je otvoren za sve zainteresovane. Vidimo se!

Klub studenata istorije umetnosti – KSIU Klub studenata opšte književnosti i teorije književnosti – Klub 128

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: