Takmičenje IDEAS 4 ACTION 2018

Projekat Ideas for Action (I4A) nastao je organizovanom inicijativom Svetske banke i američke Wharton škole iz Pensilvanije sa željom da podstakne mlade ljude iz celog sveta da se priključe takmičenju u kreiranju inovativnih poslovnih rešenja i menadžment modela u okviru oblasti održivog razvoja definisanih globalnim ciljevima.

Ko može da učestvuje?

Svi mladi ljudi, od 18 do 35 godina. Takmičenje je timskog karaktera, pa je potrebno prijaviti tim od dva do šest članova, koji može biti formiran povezivanjem studenata, zaposlenih u institucijama, kompanijama u zemlji i inostranstvu. Prijava tima se vrši na  www.ideas4action.org . Nakon toga se dobijaju sve potrebne informacije u vezi sa takmičenjem, uz mogućnost pristupa različitim izvorima materijala koji mogu biti korisni za razvoj ideje.

Vremenski okvir

Rok za konkurisanje: 28. februar do 11:59 sati (PST)

Proglašenje odabranih za finale: početkom aprila 2018.

Proglašenje pobednika: 31. maj 2018.

Kriterijumi evaluacije

U prvom krugu selekcije pažnja će biti usmerena na:

 • strukturu tima – timovi bi trebali da budu sastavljeni od ljudi koji mogu da doprinesu razradi ideje po dubini, ali ne preširoki da im koordinacija predstavlja problem
 • originalnost i kreativnost– očekuju se kreativna i originalna rešanja i podstiču ideje koje do sada nisu bile dovoljno razvijane u međunarodnim okvirima
 • izvodljivost – u okviru ideje je potrebno razraditi „put ka ostvarenju“ koji bi trebao da sadrži argumente izvodljivosti rešenja sa istaknutim problemima; sve mora biti merljivo i zasnovano na praktičnosti a ne samo teoriji
 • jasnoća – ideja mora biti predstavljena na jasan i koncizan način

Nagrade

Finalisti i pobednici će biti izabrani od strane žirija koji čine akademici i iskusni stručnjaci za razvoj iz institucija javnog i privatnog sektora.

Pobednici dobijaju šansu da:

 • predstave svoju ideju na godišnjem sastanku MMF i Svetske banke
 • dobiju podršku projektnog inkubatora Wharton School
 • koriste jedinstvene mogućnosti povezivanja sa stručnjacima iz oblasti međunarodnog razvoja, akademicima i predstavnicima privatnog sektora.

Prijava

Prijava treba da sadrži sledeće:

 1. naziv tima
 2. sažetak  (200 reči)
 3. objašnjenje problema i kontekst (200 do 400 reči)
 4. pojašnjenje rešenja (700 do 1.400 reči)
  1. zašto je to bitno?
  2. šta je tu novo?
  3. ko, šta, kako i kada bi primenjivao?
  4. šta je očekivani ishod?
 5. Da li postoje slični primeri? Ako postoje, objasniti gde i kako (150 do 300 reči)
 6. Ostale bitne informacije

Format

 • Ideja treba da ima između 1.500 i 3.000 reči, uz odgovarajuće navode i reference. Broj reči ne uključuje razmak, fusnote/citate ili grafikone. Potrebno je koristiti template koji se nalazi u okviru linka za prijavu uz 200 reči sumiranog teksta.  
 • Piše se u Times New Roman fontu veličine 12
 • Obeležiti citate
 • Šalje se u pdf  ili u Microsoft Word  formatu na engleskom jeziku

Sve prijave koje ne ispunjavaju definisane uslove biće diskvalifikovane.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: