Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, kao državni projekat, neprekidno se održava počev od 2005. godine i otpočelo je četrnaesto po redu, dok su inovatori iz Republike Srpske uključeni od 2007. godine, u jedinstveni sistem takmičenja za obe srpske države.

Takmičenje se odvija u zajedničkoj organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Ministarstva nauke i tehnologije, koje realizuje Organizacioni tim sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Partneri u organizaciji su Privredna komora Srbije i Privredna komora Republike Srpske, Stalna konferencija gradova i opština, RTS, RTV, RTRS, kao i svi drugi mediji sa nacionalnom, regionalnom ili lokalnom frekvencijom.

Takmičenje se odvija na sledeći način: 

Početkom kalendarske godine se objavljuje početak Takmičenja, čime započinje promocija putem medija ili organizovanjem tribina širom Srbije i Republike Srpske, kako bi se što veći broj učesnika prijavio. 

Posebna saradnja je uspostavljena sa PKS u delu koji sledi nakon isteka roka za prijavu na Takmičenje, a to je period višemesečnih obuka, (april-novembar), za sve učesnike. Veoma važan segment Takmičenja su „tehničke recenzije“ na matičnim fakultetima za pojedine tehničko-tehnološke oblasti koje se odvijaju na Elektrotehničkom, Mašinskom i Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, kao i na Poljoprivrednom i Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Nakon višemesečnih obuka i višestepenih nivoa ocenjivanja, za po šest finalista, se održavaju finala i to sredinom decembra tekuće godine za finaliste iz Republike Srpske i u trećoj dekadi decembra za finaliste iz Srbije. Finala se emituju na nacionalnim javnim servisima u vidu snimka za Republiku Srpsku, odnosno u direktnom prenosu iz studija RTS-a u trajanju od 105 minuta.

Inovacije mogu biti od jednostavnih proizvoda koje već vekovima pravimo na ovim prostorima, a koji su kvalitetno i na savremen način ponuđeni tržištu, pa do visokih tehnologija, pri čemu su sve oblasti tehničko-tehnološkog, organizacionog ili uslužnog stvaralaštva ravnopravno zastupljene.

Osnovni statistički podaci za dosadašnji, trinaestogodišnji, period odvijanja Takmičenja su: 
• učestvovalo 2545 timova i preko 8000 učesnika
• osnovano preko 85 novih preduzeća
• pripremljeno 1353 biznis planova i poslovnih modela
• održano 425 jednodnevnih treninga i
• angažovano više od 400 recenzenata širom sveta

Odluku o pobedniku u finalu donosi šestočlani žiri sastavljen od najviših predstavnika resornih ministarstava nauke Srbije i Republike Srpske, Privredne komore Srbije, privrede i medija u Srbiji.

U ovoj godini Takmičenje se odvija u tri kategorije:
– Realizovane inovacije (do početka juna meseca inovacija mora biti napravljena bar do nivoa prototipa uz proverljivu funkcionalnost)
– Studentski timovi (inovativna ideja sa perspektivnom realizacijom)
– Srednjoškolski timovi (inovativna ideja novog proizvoda ili usluge)

Rok za prijavu najmanje tročlanog tima i same inovacije je 20. april, za sve kategorije.
Prijavljivanje se vrši putem sajta www.inovacija.org , gde se mogu dobiti i sve druge potrebne informacije.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: