Takmičenje u simulaciji suđenja

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, u saradnji sa Pravosudnom akademijom Republike Srbije i uz podršku Fonda za otvoreno društvo, otvorio je poziv za takmičenje u simulaciji suđenja (Moot Court) iz oblasti zaštite od diskriminacije. Prijave su otvorene do 20. oktobra.

Takmičenje se sastoji od izrade tužbe i odgovora na tužbu, kao i u simulaciji rasprave na ročištu pred nadležnim sudom u Srbiji, na osnovu zadatog slučaja iz oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravo učešće imaju studentkinje i studenti osnovnih i master studija iz oblasti pravnih nauka na akreditovanim fakultetima u Republici Srbiji, kao i oni koji su diplomirali na osnovnim studijama ili master studijama prava u školskoj 2014/2015 (pod uslovom da nisu učestvovali na prošlogodišnjem takmičenju).

Prijava se podnosi u ime studentskog tima, koji mora da ima najmanje dve, a najviše tri osobe koje ispunjavaju navedene uslove. Tim treba da ima i trenera/icu, što može biti neko od nastavnika ili saradnika na fakultetu ili drugi stručnja iz oblasti zaštite od diskriminacije.

Cilj takmičenja je da doprinese podizanju nivoa znanja studentkinja/ta prava iz oblasti antidiskriminacionog prava, kao i unapređenju ravnopravnosti u Republici Srbiji.

Za prijavu timu potrebno je pripremiti: imena studentkinja i studenata – članova tima, uz njihove kontakt informacije (e-mail, broj mobilnog telefona); na kom su stadijumu studija, uz priložene skenirane potvrde o studentskom statusu, odnosno, datumu okončanja osnovnih/master studija; ime trenera/ice, uz priloženu skeniranu profesionalnu biografiju i potpisanu izjavu o prihvatanju uloge trenera/ice tima.

Prijava sa svim prilozima podnosi se elektronski, najkasnije do 20. oktobra.

Tekst konkurs i pravila takmičenja mogu se pronaći na sajtu Poverenika.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem mejla poverenik@ravnopravnost.gov.rs.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: