Objavljen konkurs za kolektivnu izložbu Impuls

Galerija-kafe Petak, koja se nalazi u Lominoj ulici br. 14 u Beogradu pozvala sve zainteresovane umetnike, kako afirmisane, tako i neafirmisane, kao i studente umetničkih škola i fakulteta, da se prijave na konkurs udruženja Kreativna fabrika u okviru projekta DosijeUmetnik za kolektivno izlaganje na temu IMPULS.
Impuls kao tema može se odnositi na impuls srca, života, ljubavi, tela, sile, grada… i svega onog što umetnik doživljava pod tom rečju.
Izložba je žirirana, a za izlaganje će biti odabrano oko 20-tak umetnika. Umetnici mogu konkurisati sa maksimalno 2 rada u bilo kojoj tehnici ( slike, grafike, crteži, digitalne grafike, plakati, kolaži, fotografije, skulpture, mozaici, instalacije…)
Svi zainteresovani umetnici treba da pošalju prijavu na mail: kolektivnaizlozbaimpuls@gmail.com
Konkurs je otvoren do 1. marta, a rezultate konkursa umetnici će dobiti na mail, koji su naveli u prijavi, najkasnije do 10. marta 2016. Termin održavanja izložbe biće naknadno određen.
Participacija za izložbu u koju je uračunata cena opreme i štampanja kataloga i plakata je 200 dinara. Svaki izlagač će dobiti po jedan katalog. Participacija se plaća naknadno, ukoliko kandidati prođu žiriranje, na dan predaje radova.
Umetnici koji prođu žiriranje u obavezi su da donesu radove u zakazanom roku u kafe galeriju Petak. Umetnici koji ne žive u Beogradu ili umetnici iz inostranstva sami snose troškove slanja radova i troškove vraćanja. Galerija ne snosi odgovornost ukoliko dođe do oštete radova prilikom transporta istih, niti ukoliko dođe do oštećenja usled neadekvatnog opremanja radova za izlaganje.
Prijava treba da sadrži sledece podatke:
1. Ime i prezime autora
2. Mesto prebivališta
3. Naziv radova i njihova tehnika i dimenzije ( crtež, slika, grafika, dig. grafika,fotografija, dizajn, strip,ilustracija, skulptura…)
5. Fotografije jednog ili dva rada sa njihovim nazivima u JPG formatu (u rezoluciji do 200dpi)
6. Kratku biografiju
Pristigle prijave razmotriće Umetnički savet galerije, nakon čega će rezultati biti dostavljeni na email adresu kandidata.
Napomena: Izlagački prostor je dužine 12m i visine 3.5m. Postoje lanci i kuke na koje se mogu okačiti slike, a mogu se kačiti i na eksere. Radove je potrebno opremiti za izlaganje( uramiti ih ili kaširati, I OBAVEZNO STAVITI ZAKAČKE kako bi mogli da se okače. )
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: