Nagrada za najbolji studentski rad – ICOS2017: Izazovi, mogućnosti i budući pravci razvoja

Pozivamo sve redovne univerzitetske studente da prijave svoje radove za ICOS2017 i konkurišu za Nagradu za najbolji studentski rad u 2017. godini!

Rok za predaju sažetaka: 20. decembar 2016, 23:59 CET

Nezavisna stručna komisija pregledaće prispele sažetke i odabrati tri najbolja rada.

Novčane nagrade biće dodijeljene autorima najboljih radova 30. marta 2017. tokom prijema za učesnike i goste konferencije ICOS 2017 u Sarajevu. Nagrađeni radovi biće prezentirani na ICOS 2017, i objavljeni u Zborniku radova konferencije.

Pozivamo studente iz različitih naučnih disciplina koji koriste, ili planiraju koristiti, podatke zvanične statistike u svojim analizama, da se prijave; poziv ni u kom slučaju nije ograničen na studente matematike, ekonomije ili informacionih tehnologija! Odabir najboljih radova biće obavljen prema sljedećim kriterijima: originalnost, doprinos nauci, i korištenje podataka zvanične statistike u analizi. Rad može imati formu izvornog naučnog rada, preglednog rada, podneska ili osvrta, međutim dodatni bodovi biće dodijeljeni radovima koji u svojoj analizi primarno koriste podatke zvanične statistike. Da bi rad bio uzet u razmatranje, njegov jedini ili prvi autor treba biti polaznik redovnog akademskog studija pri registriranoj akademskoj instituciji.

Međunarodna konferencija o zvaničnoj statistici: Izazovi, mogućnosti i budući pravci razvoja – ICOS2017, zajednička je inicijativa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Federalnog zavoda za statistiku koja ima za cilj da okupi naučnike, stručnjake i korisnike podataka da prezentiraju svoja istraživanja, analize i primjere dobre prakse, te diskutuju o pravcima razvoja zvanične statistike u Bosni i Hercegovini i globalno.

Ovaj inauguralni međunarodni naučni skup održaće se u Sarajevu 30. i 31. marta 2017. godine s ciljem izrastanja u redovno dvogodišnje okupljanje. Konferencija će ugostiti eminentne međunarodne i bh. uvodničare i paneliste, i predstaviti naučne radove prema odabiru Naučne programske komisije ICOS2017 u međunarodnom sazivu. Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova ICOS2017, koga imamo za cilj indeksirati u eminentnim međunarodnim bazama naučnih radova.

Pozivamo sve zainteresirane da predaju sažetke naučnih i stručnih radova ne neku/e od sljedećih tema (ovo nije konačna lista):

Jačanje kvalitete u zvaničnoj statistici (obuhvaća izradu uzorka, prikupljanje podataka, analizu, interpretaciju i vizualizaciju), usklađivanje metodologija, inovaciju i modernizaciju u zvaničnoj statistici, razvoj modela, sektoralne statistike, praznine u podacima, i nepostojanje podataka (u npr. ekonomskoj, demografskoj, obrazovnoj, gender, zdravstvenoj ili statistici okoliša), otvoreni podaci/uvezivanje podataka, zloupotreba statistike, primjena statistike u procesima donošenja odluka, politika i razvoju, analitika, data mining, big data, analiza učinka, korištenje geospacijalnih informacija u statistici, povjerljivost podataka i druge.

Tokom slanja svog sažetka, molimo vas da uključite riječ “student” u naslov poruke.

Sažetak treba biti napisan na engleskom jeziku jer će biti razmatrani od strane međunarodne komisije i radi objavljivanja u Zborniku. Prezentacija nagrađenih radova na ICOS2017 može se održati na engleskom ili nekom od jezika BiH, biće obezbjeđen simultani prijevod. Obavještavamo vas da je 20. decembar konačni rok za dostavu sažetaka i da neće biti produženja roka nakon tog datuma.

Vaše sažetke radova šaljite na: abstract-ICOS2017@fzs.ba

Imate pitanja? Kotaktirajte nas:
ICOS2017@fzs.ba ili ICOS2017@efsa.unsa.ba

Ili posjetite našu web-stranicu:
www.icos2017.fzs.ba

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: