Nagrada Fondacije „Sestre Bulajić“ za 2017/2018. godinu

Raspisuje se Oglas za dodelu novčane nagrade Fondacije „Sestre Bulajić“ za po dva najbolja odbranjena diplomska rada na osnovnim studijama iz arhitekture i fizičke hemije odbranjena na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Nagrada u neto iznosu od po 30.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Fondacije „Sestre Bulajić“.

Na Oglas se mogu prijaviti kandidati koji su u periodu od 15. juna 2017. godine do 15. juna 2018. godinediplomirali na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Potrebna dokumentacija:

  • Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1),
  • Diplomski rad kandidata,
  • Uverenje o diplomiranju ili fotokopija diplome,
  • Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte.

Rok za podnošenje prijava je od 15. maja do 30. juna 2018. godine.

Prijave se podnose Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon (011) 3207-426.

Obradu prijava sa pratećom dokumentacijom vrši Arhitektonski fakultet, odnosno Fakultet za fizičku hemiju, koji predloge za dodelu nagrada dostavljaju na odlučivanje Odboru Fondacije.

Odluka o dodeli nagrada biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, kao i na oglasnim tablama i internet stranicama Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta za fizičku hemiju.

Na Odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Odluke.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: