Međunarodni pesnički konkurs “Garavi sokak”

Književni klub „Miroslav – Mika Antić“ iz Inđije, raspisuje 27. Međunarodni pesnički konkurs “Garavi sokak”, Inđija 2016.

Uslovi konkursa su:

  • poslati do tri pesme, dužine od 12 do 24 reda, teme slobodne. (na konkurs se ne šalju pesme namenjene deci)
  • pesme potpisati imenom i prezimenom, navesti tačnu adresu stanovanja, brojeve telefona i elektronsku adresu.
  • pesme mogu biti na srpskom, hrvatskom I bosanskom jeziku, a ukoliko stvarate na drugim jezicima, uz orginal poslati prevod na jedan od navedenih jezika.
  • obavezna kraća biografija autora.
  • konkurs traje od 25.01. do 30. maja 2016. godine, a pesme slati na adresu:konkurs@zlatomirborovnica.net ili Zlatomir Borovnica, ulica Kneza Lazara 14/25 22320 Inđija, Srbija (za konkurs).
  • Pesme slati isključivo u jednom vord dokupmentu i obavezno ga nazvati imenom i prezimenom autora.
  • pravo učešća imaju svi autori stariji od 17 godina. Manifestacija će se održati u septembru 2016. godine, kada će biti i promovisan zbornik koji će se štampati od prispelih i odabranih radova. Na manifestaciju ćemo pozvati  do 70 autora zastupljenih u zborniku. Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: