Konkurs za studentski naučno-istraživački rad u oblasti „Life science“

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu objavio je konkurs za studentski naučno-istraživački rad u oblasti "Life science".

Cilj konkursa je da se studenti osnovnih akademskih studija bioloških, hemijskih i srodnih nauka podstaknu na naučno-istraživački rad kroz razvoj originalnih ideja i da se najboljima pruži prilika da svoje ideje dalje razviju i realizuju kroz istraživački projekat.

Pravo učešća imaju svi studenti osnovnih akademskih studija Univerziteta u Beogradu rođeni 1991. godine ili kasnije.

Rok za prijavljivanje istraživačkih ideja na konkurs je 15. avgust 2016. godine.

Prijavljivanje se vrši putem adrese info@imgge.bg.ac.rs, na koju se zainteresovani mogu obratiti i za sve dodatne informacije.

Prijava treba da sadrži lične podatke, biografiju i predlog projekta u pdf formatu:

  • Lični podaci koje je potrebno navesti su: ime i prezime studenta, datum rođenja, broj indeksa, naziv fakulteta, naziv smera/modula (ukoliko postoji), godinu studija i e-mail adresu.
  • Biografija koja se dostavlja u sklopu prijave je u slobodnoj formi i ne sme biti duža od jedne A4 strane.
  • Predlog istraživanja treba da obuhvati sledeće segmente: naziv projekta (do 30 reči), kratak pregled relevantnih dosadašnjih istraživanja u oblasti i cilj projekta (do 300 reči), metodološki pristup i plan aktivnosti (do 500 reči), očekivane rezultate i potencijalnu primenu (do 200 reči) i literaturu koja podržava predlog projekta (do 10 referenci). Predlozi projekata koji ne ispunjavaju sve navedene tehničke zahteve neće biti razmatrani.

Odabir najboljih ideja i predloga istraživanja vrši komisija sastavljena od saradnika IMGGI na osnovu kvaliteta predloženih istraživanja i eksperimentalnog iskustva kandidata koje treba da bude adekvatno za realizaciju podnetog predloga projekta. Informacija o pobedniku konkursa će biti objavljena na www.imgge.bg.ac.rs najkasnije 15. septembra 2016. Nagrada za najbolji rad podrazumeva mogućnost realizacije rada za koji IMGGI obezbeđuje sredstva za potrošni materijal u iznosu od 30 000 dinara, korišćenje laboratorije i potrebne opreme, kao i stručnu pomoć. Rad je moguće realizovati u periodu od 1. oktobra 2016. do 1. maja 2017. godine.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: