KONKURS ZA RADOVE UČENIKA I STUDENATA povodom Dana Ujedinjenih nacija !

Osnovni cilj Konkursa, koji organizuje Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 1967. godine, je da podstiče stvaralački i aktivan odnos mladih prema aktuelnim pitanjima u svetu i da im približi ciljeve i delovanje Organizacije Ujedinjenih nacija.

Ovogodišnji Konkurs je deo aktivnosti na promociji Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija u Srbiji.

T E M E   Z A   L I T E R A R N E   R A D O V E:

                             Osnovne škole – TVOJA PORUKA (do 300 reči)

                                  „Moja poruka Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija”

Napišite PORUKU Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija,

organizacije koja postoji već 70 godina.

                             Srednje škole – TVOJ STAV (500 – 800 reči)

                              „Cilj održivog razvoja koji me najviše interesuje”

Upoznajte 17 ciljeva održivog razvoja (https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs), koji su usvojeni u globalnom planu za održivi razvoj do 2030. godine. Napišite koji cilj ili više njih vas najviše interesuje i zašto.

                             Studenti fakulteta u Srbiji – TVOJ ESEJ (800 – 1000 reči)

                              „Kako Ciljevi održivog razvoja utiču na moju budućnost?”

Kako vidite Razvojnu agendu UN do 2030. (http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/)  i šta očekujete za vašu budućnost od primene Ciljeva održivog razvoja?

Pozivamo učesnike konkursa za sve tri teme iskažu lična saznanja, iskustva i poglede na rešenja globalnih problema. Neka rad bude kreativan i maštovit, a poruke i stavovi jasni i konkretni, iz ugla mladih.

Više informacija možete videti na http://www.un.org/en/aboutun/ i http://www.un.org/un70/en.

T E M A  Z A  L I K O V N E  R A D O V E  učenika osnovnih i srednjih škola:

 “Svet kakav želim 2030”

U celom svetu već godinu dana radi se na primeni Razvojne agende posle 2015. godine,

koja je utvrdila globalne Ciljeve održivog razvoja do 2030. godine.

Ciljevi održivog razvoja su usmereni ka uravnoteženom ekonomskom i socijalnom razvoju, uz zaštitu životne sredine. Neophodno je obezbediti život u dostojanstvu za sadašnje i buduće generacije, uz očuvanje resursa Planete. Novi globalni okvir za razvoj je prilika da izaberemo budućnost koju želimo.

Napravite POSTER koji pokazuje kako zamišljate svet za 15 godina, prema vašim snovima i idejama za bolji svet, prikažite BUDUĆNOST KAKVU VI ŽELITE.

Više informacija na http://www.un.org/sustainabledevelopment/ i http://www.myworld2015.org/.

P R O P O Z I C I J E:

  1. Na Konkursu mogu učestvovati zainteresovani mladi u sledećim kategorijama:

– učenici osnovnih škola (od 5. do 8. razreda),

– učenici srednjih škola

– studenti.

  1. Realizaciju Konkursa u školama vode profesori srpskog jezika i likovne kulture, u saradnji sa mentorom Kluba za UN. Od učenika se očekuje kreativan odgovor na globalna svetska pitanja kojima se UN bave i vizija boljeg sveta.
  1. Svaki učesnik može učestvovati samo sa jednim radom. Grupni radovi se ne primaju.
  1. Za literarne radove koristite slova Times New Roman 12, a za likovne radove koristite Blok br.5.
  1. Neophodno je da radove pregledaju nastavnici i da proglase najbolje radove na nivou škole. Predlažemo da u školi organizujete, povodom Dana UN, izložbu najboljih likovnih radova i program u klubu za UN na kome će biti pročitani najbolji literarni radovi.
  1. Možete poslati iz jedne škole samo PET najboljih radova za svaku grupu (literarni, likovni).
  1. Žiri će doneti Odluku o najboljim radovima, a dodela nagrada biće povodom Međunarodnog dana tolerancije, 16. novembra. Najbolji učenici dobiće diplomu i nagrade sponzora, a najbolji studentski rad besplatno učešće na međunarodnoj konferenciji BIMUN 2017 koju organizuje UNA-Serbia (www.bimun-unaserbia.org). U zavisnosti od kvaliteta radova, biće objavljena PDF brošura najboljih literarnih radova i izložba likovnih radova.
  1. Najbolji literarni i likovni radovi radovi biće objavljeni na Fejsbuk stranici “UNA Serbia – Udruženje za UN Srbije” (https://www.facebook.com/una.serbia).
  1. Primljeni radovi se ne vraćaju. Organizator zadržava pravo korišćenja radova u obrazovnim i promotivnim aktivnostima Udruženja.
  1. Rok za prijem radova je 24. oktobar 2016. godine.

 

SLANJE RADOVA:

* Literarne radove obavezno slati elektronskom poštom na e-mail konkurs.unaserbia@gmail.com.

* Likovne radove poslati na adresu:

UDRUŽENJE ZA UJEDINJENE NACIJE SRBIJE

Makedonska 22/III, 11000 Beograd

U tekstu e-mail poruke i na poleđini likovnih radova obavezno navesti sledeće podatke o autoru:

Ime i prezime…………………………….Adresa stana…………………………………………………………………….

Kućni telefon……………………………..E-mail autora……………………………………………………………………

Naziv i adresa škole ili fakulteta……………………………………………………………………………………………

dynuploaded10-17-2016_013149_14320

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: