Konkurs za osmi broj ,,Studentskog književnog lista Vesna”

Konkurs za osmi broj ,,Studentskog književnog lista Vesna” otvara se u sredu, 15. 07. 2015. godine.

Prozne ili pesničke radove, eseje ili oglede, obima ne većeg od 2000 kucanih reči u Word-u, na ćirilici, moguće je dostaviti do 10. 08. 2015. Radovi poslati nakon ovog datuma neće biti uzeti u obzir. Redakcija preuzima prava da tekst objavi u elektronskom i štampanom izdanju. Svi odabrani prilozi podležu lektorisanju, stoga tekstovi mogu poprimiti oblik drugačiji od autorskog, u skladu sa pravopisnim i sintaksičkim odrednicama jezika. Autor može poslati najviše po jedan rad iz oblasti: poezija, proza, esejistika, prepevi. Radove (uz naznačeno ime i prezime autora) dostavljati na e-mail adresu: vesna.konkurs@gmail.com

Strogo poštovati zahteve navedene u konkursu. List je koncipiran u obliku internet i štampanog izdanja. Osmi broj lista će biti objavljen u toku septembra.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: