Konkurs za međunarodni festival „Uhvati film“

Organizatori međunarodnog festivala „Uhvati sa mnom ovaj dan! – Uhvati film“ pozivaju reditelje koji se u svojim filmovima bave temom invalidnosti, kao i osobe sa invaliditetom koje su reditelji ili akteri u filmovima sa različitom tematikom da se slanjem filmova prijave za učešće na ovom festivalu.

Opšte informacije

„Uhvati sa mnom ovaj dan!/Uhvati film“ je filmski festival koji obuhvata projekcije inostranih i domaćih filmova na temu invalidnosti, kao i prateće programe. Bitan deo festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvata: promociju festivala, najavna gostovanja i postprodukciju.

Gde se realizuje festival?

Ovaj filmski festival se prvo realizuje u Novom Sadu, a zatim i u Banja Luci, Rijeci i Kotoru.

Cilj festivala

Ovaj festival se organizuje sa ciljem informisanja javnosti o životu, pravima, aktivnostima i dostignućima osoba sa invaliditetom, sa čime se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Uslovi konkursa

  • Tema: Invalidnost;
  • Trajanje: do 30 minuta;
  • Najmanje DVD kvalitet;
  • Da imaju titl na srpskom/hrvatskom/bosanskom odnosno na engleskom jeziku.

Način prijave

Filmovi se mogu dostaviti poštom (dve kopije filma) ili putem interneta (festhome ili clickforfestivals, filmfreeway, youtube, wetransfer, vimeo…). Uz film/ove obavezno na e-mail uhvatifilm@gmail.com dostaviti i:

  • Popunjen prijavni formular (koji možete pronaći na sajtu);
  • Biografiju autora,
  • Dve fotografije iz filma;
  • Dijalog lista u srt formatu.

Pre slanja radova poštom javite putem e-maila, kako bi očekivali Vaš film i na vreme reagovali ukoliko pošiljka ne stigne.

Rok prijave

Zainteresovani mogu poslati svoje filmove najkasnije do 10. juna 2018. godine.

Više informacija možete pronaći ovde.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: