Konkurs za finansiranje lokalnih inicijativa u cilju poboljšanja bezbednosti mladih i podizanja bezbednosne kulture mladih

Radno telo za bezbednost mladih u okviru Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, u okviru projekta „Podmlađivanje! – Nove ideje mladih za bolji položaj mladih“ raspisuje Konkurs za finansiranje lokalnih inicijativa u cilju poboljšanja bezbednosti mladih i podizanja bezbednosne kulture mladih.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji i bezbedniji život vršnjacima, mladima ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte i kreirajte lokalne inicijative koje imaju za cilj povećanje bezbednosti mladih i/ili podizanje bezbednosne kulture mladih.

TEMA KONKURSA

Radno telo za bezbednost mladih Krovne organizacije mladih Srbije tokom prethodnih 7 meseci u saradnji sa predstavnicima lokalnih aktera radilo je na identifikaciji ključnih bezbednosnih problema kod mladih u lokalnim zajednicama. Ključni bezbednosni problemi koji treba da budu obuhvaćeni lokalnim inicijativama su:

 • Vanredne situacije,
 • Ekološka bezbednost,
 • Zdravstvena bezbednost,
 • Nasilje,
 • Bezbednost u saobraćaju,
 • Bezbednost na internetu.

ŠTA SU LOKALNE INICIJATIVE

Pod lokalnim inicijativama se podrazumeva da su:

 • U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade 2015-2025,
 • “Ad hoc“ i kratkoročne volonterske aktivnosti namenjene mladima starosti od 15 do 30 godina,
 • Od javnog interesa i za sobom ostavljaju konkretno poboljšanje lokalne zajednice u kojima se odvijaju, a u skladu sa temama Konkursa,
 • Da budu neprofitnog karaktera tj. da u slučaju i da ostvaruju finansijsku dobit, ona bude usmerena na neprofitne aktivnosti od javnog interesa,
 • Da podrazumevaju doborovoljno uključivanje volontera,
 • Da budu otvoreni za sve mlade ljude (od 15 do 30 godina) dobre volje, bez obzira na njihovo poreklo, nacionalnost, pol, seksualnu orijentaciju i druge lične karakteristike;
 • Da budu deo organizovanog i osmišljenog odgovora na probleme i potrebe lokalne zajednice, a u skladu sa temama Konkursa.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački i studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Beograda, Bujanovca, Vrbasa, Vranja, Leskovca, Loznice, Novog Pazara, Sombora, Subotice, Surdulice, Užica i Novog Sada.

ŠTA DOSTAVLJATE NA KONKURS?

Na Konkurs se dostavlja popunjeni Obrazac predloga lokalne inicijative i Obrazaca tabelarnog budžeta lokalne inicijative (traženu dokumentaciju dostaviti u izvornom – Microsoft Office formatu, PDF i drugi formati se neće uzimati u obzir).

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na Konkurs slanjem popunjenog Obrasca predloga lokalne inicijative i Obrasca tabelarnog budžeta lokalne inicijative (traženu dokumentaciju dostaviti u izvornom – Microsoft Office formatu, PDF i drugi formati se neće uzimati u obzir) do 30. januara 2016. godine u 23:59 časova na e-mail – petar.delic@koms.rs sa naznakom: “Lokalne inicijative za bezbednost – prijava na konkurs“.

U razmatranje će se uzeti samo potpuno popunjene prijave, a prijave koje su podnete van roka za konkurisanje ili su dostavljene na način koji nije u skladu sa pravilima konkursa neće biti razmatrane.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sajta Krovne organizacije mladih Srbije www.koms.rs , a za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti na petar.delic@koms.rs.

VREME REALIZACIJE, IZNOS SREDSTAVA I SMERNICE ZA PRIPREMU BUDŽETA

Predložene lokalne inicijative bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 06. februara do 06. marta 2016. godine.

Vrednost jedne lokalne inicijative može iznositi do  90.000,00 dinara.

NAPOMENA

Svi troškovi odobrenih lokalnih inicijativa biće plaćani preko računa Krovne organizacije mladih Srbije, direktno pružaocima usluga. Prebacivanje sredstava na račune drugih organizacija i/ili pojedinaca kao i posredovanje trećih lica neće biti moguće.

Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu lokalnih inicijativa i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata. Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su:

 • honorari učesnika,
 • kupovina tehničke opreme,
 • putni troškovi (gorivo, autobuske, vozne karte, taksi, itd.),
 • troškovi komunikacije,
 • kupovina ili štampanje promotivnih materijala kojim se narušava zdravlje ili se promoviše neprihvatljiv stil života.

Radno telo za bezbednost mladih Krovne organizacije mladih Srbije u saradnji sa komisijom zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju lokalnih inicijativa kroz pregovore sa podnosiocem konkursne dokumentacije, umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban ili nerealan za njihovu realizaciju.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PREDLOŽENIH LOKALNIH INICIJATIVA

 • Implementiran jedan ili više bezbednosnih prioriteta postavljenih konkursom,
 • Javni interes lokalne inicijative,
 • Broj mladih uključen u lokalnu inicijativu,
 • Ostvarivost lokalne inicijative,
 • Mogućnost finansiranja,
 • Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost lokalne inicijative;

PROCENA I ODABIR LOKALNIH INICIJATIVA

Nakon isteka roka za konkurisanje – 31. januara 2016. godine, Komisija koju formira Krovna organizacija mladih Srbije u roku od 5 dana pregledaće i objaviti rezultate Konkursa tj. koje lokalne inicijative će biti finansirani od strane Krovne organizacije mladih Srbije.

Sve učesnike Konkursa KOMS će obavestiti o rezultatima, a lista udruženja za mlade, udruženja mladih i neformalnih omladinskih grupa čije će lokalne inicijative biti finansirane biće objavljeni na veb-sajtu KOMS-a www.koms.rs.

Svim odabranim udruženjima za mlade, udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama će biti obezbeđena tehničko-stručna i finansijska podrška od strane Radnog tela za bezbednost mladih KOMS-a i same Krovne organizacije mladih Srbije.

Obrazac tabelarnog budžeta možete preuzeti ovde

Obrazac pregloga lokalne inicijative možete preuzeti ovde

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: