Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu veb-sajta

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) raspisuje konkurs za ponude programera/ki i dizajnera/ki za redizajn postojećeg KOMS veb-sajta.

Ciljna grupa veb-sajta

KOMS članice (udruženja), buduće članice, organizacije civilnog društva (OCD), državne institucije, donatori, mediji, mladi, privatni sektor.

Tekst konkursa

Tekst konkursa i specifikaciju veb-sajta pronađite OVDE.

Uslovi za ponuđače

Ponuđač dobija opis funkcionalnosti. Naručilac i ponuđač zajednički definišu strukturu. Ponuđač na osnovu dobijenih podataka vizuelno i tehnički osmišljava veb-sajt.

Rokovi

Slanje ponuda se vrši putem e-maila: office@koms.rs sa naznakom „Ponuda za izradu veb-sajta“, gde je potrebno da pošaljete popunjen obrazac ponude (nalazi se OVDE). Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Poziv za dostavljanje ponuda je otvoren do nedelje 19. juna 2016. u 23.59h. Ponude pristigle nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. Kandidati/kinje izabrani u uži krug biće pozvani na intervju.

Selekcija pristiglih prijava i održavanje intervjua biće u periodu od 20. do 24. juna 2016.

Popisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji predviđeno je za period od 27. do 30. juna 2016.

Izrada veb-sajta započeće odmah po izboru najbolje ponude, od 1. jula 2016.

Rok izrade veb-sajta

I faza 15. jul 2016, II faza 29. jul 2016.

U obrascu navesti vremenski rok za III fazu, tj. kada očekujete da će biti završena izrada veb-sajta.

Ukoliko vam je neophodna detaljnija specifikacija veb-sajta, molimo da se obratite na isti e-mail.

Specifikacija veb-sajta – za ponuđače

Obrazac ponude

Izvor: KOMS

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: