Izložba novih talenata: otvoren poziv

Tokom meseca aprila 2017. godine u Beogradu biće održano drugo izdanje festivala fotografije pod nazivom: Beogradski mesec fotorgafije. Festival će se odvijati na različitim lokacijama Beograda, Novog Beograda i Zemuna. Pored izložbi fotografija tokom festivala biće organizovana i prigodna predavanja, radionice, pregledi portfolija…

PROPOZICIJE

Na konkurs se mogu prijaviti amateri ili profesionalci do 25 godina starosti iz svih zemalja.
Organizator prijavu može odbiti u slučaju da ne zadovoljava uslove konkursa u pogledu godina ili u slučaju da je na fotografijama prikazno nešto što se kosi sa važećim zakonskim propisima u Republici Srbiji.
Fotografije, koje autori šalju na konkurs, mogu biti na fotografskom papiru ili u digitalnoj formi.
Učesnik konkursa radove potpisuje punim imenom i prezimenom (pseudonimi nisu dozvoljeni).
Učesnik daje dozvolu organizatorima i sponzorima Beogradskog meseca fotogradije da njihove radove mogu bez naknade da reprodukuju, objave i/ili izlože u razIičitim medijima u okviru festivala, kao i da fotografije u niskoj rezoluciji objave na internetu.
Organizator izložbe ne preuzima odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu autorskih prava.
Dozvoljeno je da autor fotografija svoje radove doteruje elektronski ili na neki drugi način.

TEMA

Slobodna

KOTIZACIJA

Bez kotizacije

KALENDAR IZLOŽBE

Konkurs je otvoren do 29.01.2017.
Obaveštenje o izboru učesnika putem elektronske pošte: 28.02.2017.
Otvaranje izložbe: april 2017., Beograd, Srbija
Rezultati će biti objavljeni na našoj internet stranici:www.belgradephotomonth.org

PREDAJA RADOVA

Radove slati elektronskim putem na: newtalents2017@belgradephotomonth.org
Autori mogu da konkurišu sa crno-belim fotografijama i/ili fotografijama u boji. Učesnik na konkurs može da pošalje najmanje 8 do najviše 15 fotografija. Dimenzija digitalnog zapisa jedne fotografije ne sme biti veća od 1920 pixela (duža strana), rezolucija – 72dpi, a format – jpg u maksimalnom kvalitetu kompresije. Projekat s kojim se autor prijavljuje na konkurs mora imati naziv. Svaka fotografija mora imati naziv projekta i biti numerisana prema redosledu po kojem će se gledati. Uz fotografije treba poslati kratku biografiju, opis projekta koji ne sadrži više od 3.000 znakova i izjavu autora u smislu prihvatanja uslova konkursa na engleskom jeziku. Uslovi konkursa su dostupni na: www.belgradephotomonth.org
Dodatne informacije o učestvovanju na konkursu možete dobiti putem elektronske pošte: info@belgradephotomonth.org ili na telefon: +381638005371

SPECIJALNE INFORMACIJE ZA UČESNIKE KOJI UĐU U NAJUŽI IZBOR: Autorima koji su ušli u finalni izbor biće zatraženo da pošalju fotografije u visokoj rezoluciji najkasnije tri dana od dana nominacije. Ako fajlovi ne stignu do naznačenog datuma organizator ne snosi odgovornost što fotografije za izložbu nisu štampane.

ŽIRI

Kriterijumi po kojima će se vršiti izbor fotografija su pre svega kreativnost, originalnost i tehnički kvalitet predatog materijala.

ČLANOVI ŽIRIJA

Milan Živković – Fotograf i predavač ReFoto studija i škole fotografije
Boogie – Fotograf – www.artcoup.com
Anne-Lorraine – Ataše za kulturu Francuskog Kulturnog Centra u Srbiji
Graham Diprose – Akademski Savetnik – Speos Institute, Paris & London
Fernando Bayona – Umetnik sa plastikom i kulturni menadžer –fernandobayona.com
Selektoru/žiriju nije dozvoljeno da učestvuje na konkursu.

NAGRADE

Na izložbi Novi talenti 2017. u okviru Beogradskog meseca fotografije biće odštampani i izloženi radovi tri učesnika konkursa koji su po odluci žirija ušli u najuži izbor. Autorima projekata koji su
ušli u finalni izbor dodeliće se nagrade i diplome za prvo, drugo i treće mesto.

AUTORSKA PRAVA I UPOTREBA FOTOGRAFIJA

U slučaju kršenja autorskih prava organizator će preduzeti neophodne zakonske mere. Svi učesnici konkursa prihvataju da organizatori i generalni sponzori mogu koristiti dostavljene fotografije za marketing i u promotivne svrhe uključujući i najave u medijima (štampa, TV, internet…) kao i da poslate fotografije mogu biti izložene na izložbi Mladi talenti 2017. koja je planirana u okviru Beogradskog meseca fotografije. Organizatori se obavezuju i da kolekciju fotografija pristiglih na konkurs koriste da promovišu festival i autore u skladu sa profesionalnim utvrđenim pravilima.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: