FPN: Takmičenje u besedništvu

Fakultet političkih nauka poziva svoje studentkinje i studente da se prijave za nadmetanje u besedništvu zakazano za 4. april 2016, Dan studenata. Pravo na govorničko odmeravanje imaju studentkinje i studenti svih smerova i nivoa studija.

Vreme: ponedeljak, 4. april 2016 – 17:00
Mesto: amfiteatar, Univerzitet u Beogradu — Fakultet političkih nauka, Jove Ilića 165, Beograd, Republika Srbija

Takmičenje će imati tri ciklusa. Prvi krug podrazumeva izbor napisanih govora o ponuđenim temama. Autorske (originalne) nepotpisane govore treba dostaviti u velikoj koverti u kojoj će biti i manja zatvorena koverta sa podacima o autoru (ime i prezime, godina i smer studija, mejl adresa). Komisiju za izbor napisanih govora čine prof. dr Dobrivoje Stanojević i asistentkinja Lidija Mirkov. Po završetku prvog kruga Komisija će obavestiti kandidate o ishodu.

Moguće teme su:
1. Da li da odem ili ne?
2. Mediji su ogledalo društva;
3. „Bolje ti je izgubiti najveći i najtvrđi grad svoje zemlje, nego najmanju i najneznatniju reč svoga jezika.“ – Stefan Nemanja;
4. „Zašto su robovi bezimeni sve dok ne uzmu ime svoga gospodara?“ – Kerol Pejtman;
5. „Sloboda je često fraza, a tiranija uvek istina.“ – Branislav Nušić;
6. „U životu se ničega ne treba plašiti, nego treba razumeti.“ – Marija Kiri;
7. „Neko je rekao da je nestrpljenje ljude isteralo iz Raja.“ – Borislav Pekić;
8. Slobodna tema – po izboru kandidata.

Tekst treba da bude pisan ćirilicom, fontom 12, sa proredom 1,5 i dužine jedne i po stranice formata A4, tj. da govor ne traje više od 5 minuta. Od govornika se očekuje da osmisle originalne naslove svojih govora koji će biti u skladu sa izabranom temom. Logička struktura govora treba da bude jasna, a izražavanje sažeto i elokventno. Govorom treba ponuditi odgovarajuće rešenje problema.

Napisane govore treba predati isključivo po propozicijama konkursa, u sanduče profesora Dobrivoja Stanojevića do 10. marta 2016. godine u 15:00. Govori koji ne odgovaraju propozicijama ili budu predati kasnije neće biti razmatrani.
Drugi krug će biti zakazan za do 20 kandidata koji su napisali najbolje govore. Druga selekcija će zavisiti od javnih nastupa koje će kandidati obaviti posle pripremnih časova koje ćemo organizovati.

Za treći krug takmičenja biće izabrano 8 govornika. Svečana smotra će se održati 4. aprila 2016. u Amfiteatru, pred stručnim žirijem i publikom.

Izvor: www.fpn.bg.ac.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: