Fondacija „Jelena Šantić“ – konkurs za projekte

Fondacija „Jelena Šantić“, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD), raspisuje konkurs «Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama» namenjen podsticanju društvenih promena u lokalnim zajednicama kroz inkluzivnu ulogu kulture i umetnosti.

KO SMO MI

Fondaciju „Jelena Šantić“ osnovala je Grupa 484 2005. godine, na inicijativu Vojina Dimitrijevića, sa idejom da promoviše umetničke projekte koji u sebi nose duh onih društvenih vrednosti, tolerancije i očuvanja mira, za koje se zalagala osnivačica Grupe 484 Jelena Šantić (1944-2000) – čuvena balerina i mirovna aktivistkinja. Danas je Fondacija nezavisna, neprofitna organizacija, koja nastavlja da promoviše ove vrednosti u skladu sa novim strateškim planom (2015-2018) kroz različite programe saradnje, donacija i zagovaranja za unapređenje inkluzivnih kulturnih politika.

O PROGRAMU «HRABRI ISKORACI U NOVIM KULTURNIM PRAKSAMA»

Fondacija „Jelena Šantić“, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju (BTD), raspisuje konkurs «Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama» namenjen podsticanju društvenih promena u lokalnim zajednicama kroz inkluzivnu ulogu kulture i umetnosti.

Budući da nam je dosadašnje iskustvo pokazalo da inovativne umetničke inicijative i kulturne prakse imaju potencijal da menjaju društvo, podržaćemo one projekte koji svojim fokusom na važnim, gorućim temama formiraju vezu između umetnosti, kulture, ljudi i njihovih potreba i prava. U tom smislu, prioritet će imati inovativni kulturni i umetnički programi u lokalnim zajednicama kreirani od strane udruženja građana i fondacija, koji će svojim aktivnostima doprineti promeni i unapređenju života većeg broja ljudi u sredinama u kojima deluju.

Ovim konkursom podržavamo projekte koji koriste kulturu i umetnost da pomognu integraciju osetljivih društvenih grupa, a posebno – izbeglica, migranata, dece, mladih, starijih osoba, kako iz gradskih, tako i iz ruralnih sredina – u društvene zajednice.

 

PRIORITETI KONKURSA

Fondacija „Jelena Šantić“ traga za projektima koji idu dalje od tradicionalnih formi umetnosti, koji povezuju kulturu i umetnost u zajednicama, u kontekstu društvenih promena, koristeći tri principa:

 1. SOCIJALNO UKLJUČIVANJE – Projekat koji realizujete, treba da bude dostupan korisnicima i ciljnim grupama kojima se obraćate. Neophodno je da u okviru aktivnosti postoje razvijeni mehanizmi uključivanja osoba iz osetljivih grupa u redovne društvene tokove, kao i da teme koje se bave osetljivim grupama budu dostupne svima.
 2. PUBLIKA – Projekat treba da ima jasno definisane načine aktivnog uključivanja publike i korisnika u planiranje i realizaciju aktivnosti, načine animiranja nove i negovanja postojeće publike.
 3. NOVE TEHNOLOGIJE – Inicijative treba da pokažu efikasnost i umeće korišćenja novih tehnologija, društvenih mreža, aplikacija i sličnih mehanizama, a radi zadovoljenja konkretnih potreba građana i građanki.

 

NAŠI IDEALNI KANDIDATI:

 • Bave se rešavanjem relevantnih problema i/ili potreba osetljivih grupa u svojoj zajednici
 • Imaju kapacitet i iskustvo u radu sa osetljivim grupama
 • Imaju projekat čiji je cilj usmeren na zadovoljavanje konkretnih potreba većeg broja korisnika/ca
 • Znaju da animiraju i planiraju da u projekat aktivno uključe osobe iz osetljivih grupa, kao i druge članove lokalne zajednice
 • Poštuju principe socijalnog uključivanja u planiraju i realizaciji projektnih ideja
 • Vešti su sa novim tehnologijama i savremenim načinima komunikacije
 • Imaju ideju kako da uvežu kulturu i umetnost sa razvojem zajednice
 • Veruju u potencijal umrežavanja, razvoja partnerstava i saradnje sa drugim organizacijama i lokalnim javnim institucijama
 • Znaju da sastave precizan, jasan i realan budžet u skladu sa svojim projektnim aktivnostima

VISINA DONACIJE:

Maksimalni iznos pojedinačne donacije po projektu je 300.000,00 dinara.

KAKO DA APLICIRATE:

Na konkurs «Hrabri iskoraci u novim kulturnim praksama» mogu da se prijave registrovana udruženja građana i fondacije u Srbiji. Pojedinci, privredni subjekti, međunarodne, političke i verske organizacije, državne institucije i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Aplikant može da podnese JEDAN predlog projekta. Podržani projekti treba da budu realizovani u periodu od 15. februara do 30. juna 2016. godine.

Ovim konkursom neće biti podržani projekti koji uključuju: jednokratne aktivnosti, nabavku opreme, rentiranje/kupovine prostora, ostvarivanje profita, stipendije, projekte koji su već realizovani, prikupljanje humanitarne pomoći i slično.

Rok za podnošenje projektnih ideja je 11. januar 2016. godine do 17h, putem naše on-line aplikacije. Naglašavamo da ćemo razmatrati samo kompletno popunjene on-line aplikacije podnete u adekvatnom roku. Molimo vas da prijave šaljete blagovremeno, kako bi se izbegli potencijalni tehnički problemi sa slanjem prijave zbog opterećenosti mreže poslednjih dana konkursa.

Za dodatna pitanja u vezi sa on-line apliciranjem možete nas kontaktirati na konkurs@fjs.org.rs

 PROCEDURE:

 1. Selekcija prijava i odabir do 10 finalista (31. januara 2016.) koji ulaze u uži izbor i kvalifikuju se za javnu prezentaciju predloga projekata
 2. Javna prezentacija projektnih ideja finalista (februar 2016. godine) nakon koje se formira finalna lista projekata koje će podržati Fondacija „Jelena Šantić“
 3. Potpisivanje ugovora i realizacija odobrenih projekta (15. februar – 15. jun 2016. godine).
 4. Podnošenje izveštaja u roku od 30 dana od završetka projekta

PREUZMITE SMERNICE U PDF FORMATU/pdf

PRIPREMITE SE SA OFFLINE UPITNIKOM / docx

ONLINE FORMULAR/html

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: