Evropska nagrada mladih – Produžen rok – #EYA2015

Evropska nagrada mladih (EYA) je panevropsko takmičenje sa ciljem da motiviše mlade, preduzetnike i startap-ove, na stvaranje društveno-vrednih digitalnih projekata koji se odnose na ciljeve definisane od Saveta Evrope i Evrope 2020. Ista predstavlja njihov potencijal u kreiraju inovativnih rešenja uz korišćenje interneta i mobilne tehnologije.

Pobednički događaj (EYA Festival) je ustanovljena platforma za međunarodnu razmenu znanja i predstavlja široko priznat događaj umrežvanja za buduću saradnju. Održava se u Gracu, Austrija, od 18.‑21. novembra.

ROK ZA APLICIRANJE PRODUŽEN DO 29.JULA 2015.GODINE!!!!

Ko može postati mladi digitalni pobenik?

Oni koji ispunjavaju navedene kriterijume imaju pravo da učestvuju u takmičenju:

  • Kreativci do 30 godina (rođeni nakon 1. januara 1985.)
  • stanovnici zemalja članica Evropske unije ili Saveta Evrope
  • koji su napravili izuzetan, inovativni digitalni projekat od društvene vrednosti.

 6 EYA Kategorija u 2015 godini:

 HEALTHY LIFE: fitness | nutrition | healthcare
 SMART LEARNING: education | e-skills | open science
 CONNECTING CULTURES: arts | games | diversity
 GO GREEN: sustainable energy | mobility | urban development
 ACTIVE CITIZENSHIP: free journalism | open government | social cohesion
 MONEY MATTERS: financial literacy | employment | smart consumerism

Vaše Projekte možete lako prijaviti. Pitate se kako?

Samo pratite korake ovde: 

http://www.eu-youthaward.org/content/how-to-register-your-project

Više informacija:

www.eu-youthaward.org | facebook.com/EuropeanYouthAward | twitter.com/EYAgraz | #EYA2015

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: