49. konkurs Dan Ujedinjenih nacija

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije i Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji organizuju 49. KONKURS ZA RADOVE UČENIKA I STUDENATA povodom Dana Ujedinjenih nacija – 24. oktobra 2015. godine.

Osnovni cilj Konkursa, koji organizuje Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 1967. godine, je da podstiče stvaralački i aktivan odnos mladih prema aktuelnim pitanjima u svetu i da im približi ciljeve i delovanje Organizacije Ujedinjenih nacija.

Konkurs je deo aktivnosti na obeležavanju 70. godišnjice Ujedinjenih nacija i realizuje se u saradnji sa Agencijama UN u Srbiji.

 

konkurs za radove

T e m a   z a   l i t e r a r n e   r a d o v e:                    

Osnovne škole – TVOJA PORUKA (do 300 reči)

„Moja poruka Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija“

Napišite PORUKU Generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, organizacije koja postoji već 70 godina.

Srednje škole – TVOJ STAV (500 – 800 reči)

‘’Ujedinjene nacije kakve želim’’

Razmišljajte o najvažnijim svetskim pitanjima kojima se UN bave i o predlozima kako izgraditi bolji život za sve ljude i narode u svetu.

Studenti fakulteta u Srbiji – TVOJ ESEJ (800 – 1000 reči)

‘’Ujedinjene nacije u savremenom svetu’’

Kako vidite rad Ujedinjenih nacija proteklih sedam decenija i kako biste unapredili ulogu UN u savremenom svetu?

Iskažite vaša iskustva i saznanja, razmišljajte o rešenjima globalnih problema. Neka rad bude kreativan i maštovit, a poruke i stavovi jasni i konkretni, iz ugla mladih.

Više informacija možete videti na http://www.un.org/en/aboutun/ i http://www.un.org/un70/en.

Tema za likovne radove učenika osnovnih i srednjih škola:

“Svet kakav želim 2030”

U celom svetu radi se na pripremi Razvojne agende posle 2015. godine, kada se završavaju Milenijumski ciljevi razvoja.

Ciljevi održivog razvoja biće usmereni ka uravnoteženom ekonomskom i socijalnom razvoju, uz zaštitu životne sredine. Neophodno je obezbediti život u dostojanstvu za sadašnje i buduće generacije, uz očuvanje resursa Planete. Novi globalni okvir za razvoj je prilika da izaberemo budućnost koju želimo.

Napravite POSTER koji pokazuje kako zamišljate svet za 15 godina, prema vašim snovima i idejama za bolji svet, prikažite BUDUĆNOST KAKVU VI ŽELITE.

Više informacija na http://www.un.org/sustainabledevelopment/.

P R O P O Z I C I J E:

  1. Na Konkursu mogu učestvovati zainteresovani mladi u sledećim kategorijama:

– učenici osnovnih škola (od 5. do 8. razreda),

– učenici srednjih škola

– studenti.

  1. Realizaciju Konkursa u školama vode profesori srpskog jezika i likovne kulture, u saradnji sa mentorom Kluba za UN. Od učenika se očekuje kreativan odgovor na globalna svetska pitanja kojima se UN bave i vizija boljeg sveta.
  1. Svaki učesnik može učestvovati samo sa jednim radom. Grupni radovi se ne primaju.
  1. Za literarne radove koristite slova Times New Roman 12, a za likovne radove koristite Blok br.5.
  1. Neophodno je da radove pregledaju nastavnici i da proglase najbolje radove na nivou škole. Predlažemo da u školi organizujete, povodom Dana UN, izložbu najboljih likovnih radova i program u klubu za UN na kome će biti pročitani najbolji literarni radovi.
  1. Možete poslati iz jedne škole samo PET najboljih radova za svaku grupu (literarni, likovni).
  1. Žiri će doneti Odluku o najboljim radovima. Najbolji učenici dobiće diplomu i nagrade sponzora (knjige, školski pribor, kurs crtanja i slično), a najbolji studentski rad besplatno učešće na međunarodnoj konferenciji BIMUN 2016 koju organizuje UNA-Serbia (www.bimun-unaserbia.org). U zavisnosti od kvaliteta radova, biće objavljena PDF brošura najboljih literarnih radova i izložba likovnih radova.
  1. Najboljih 50 likovnih radova koje odabere Žiri biće objavljeni na Fejsbuk stranici Tima Ujedinjenih nacija u Srbiji (https://www.facebook.com/UNCTSerbia) i za njih će se glasati u periodu između 24. i 31. oktobra. Tri likovna rada sa najviše glasova (lajkova) na Fejsbuku dobiće vredne nagrade. Najbolji literarni radovi radovi biće objavljeni na Fejsbuk stranici “UNA Serbia – Udruženje za UN Srbije” (https://www.facebook.com/una.serbia).
  1. Primljeni radovi se ne vraćaju. Organizator zadržava pravo korišćenja radova u obrazovnim i promotivnim aktivnostima Udruženja.
  1. Rok za prijem radova je 05. oktobar 2015. godine.

SLANJE RADOVA:

* Literarne radove obavezno slati elektronskom poštom na e-mail konkurs.unaserbia@gmail.com.

* Likovne radove poslati na adresu:

UDRUŽENJE ZA UJEDINJENE NACIJE SRBIJE

Makedonska 22/III, 11000 Beograd

U tekstu e-mail poruke i na poleđini likovnih radova obavezno navesti sledeće podatke o autoru:

Ime i prezime…………………………….Adresa stana…………………………………………………………………….

Kućni telefon……………………………..E-mail autora……………………………………………………………………

Naziv i adresa škole ili fakulteta……………………………………………………………………………………………

Konkurs je deo aktivnosti na obeležavanju 70. godišnjice Ujedinjenih nacija u Srbiji.

© 2015, Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije i Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: