Zašto studenti beže sa predavanja?

Kao osnovna obaveza studenata navodi se redovan odlazak i prisustvovanje predavanjima i vežbama. Primenom Bolonje, prisustvo na predavanjima je obavezno, ali da li se studenti pridržavaju ovog osnovnog “zaduženja” ili i dalje praktikuju izbegavanje časova?

Mnogi od vas će reći da je glavni razlog njihovom odsustvu sa časa taj što predavanje doživljavaju kao gubljenje vremena a uzrok tome je neinteresantnos predavanja. Kako slika iz fakultetskih aula nije ništa drugačija u svetu, profesori sa prestižnog MIT-ja odlučili su da sprovedu jednu sveobuhvatnu anketu među studentima i proniknu u suštinu problema koji se krije iza starog dobrog “bežanja sa predavanja”.

Budući da odsustvo studenata na predavanjima nisu isključivo shvatili kao njihovu lenjost, profesori sa MIT-ja pozabavili su se učestalošću “bežanja sa časova”, kao i faktorima koji utiču na tu odluku, zatim važnošću određenih faktora koje uzimaju u obzir kada odlučuju hoće li se pojaviti na predavanju, proces razmišljanja kada donose odluku, kao i njihove predloge za osiguravanje velike prisutnoti studenata. Istraživanje je sprovedeno kroz online anketu zahvaljujući kojoj su došli do sledećih zaključaka.

Na pitanje da ocene ocenom od 1 do 5 relativnu važnost određenog faktora kojim se vode u odluci da li će prisustvovati predavanju ili ne, studenti su dali sledeće odgovore.

zasto-studenti-beze-sa-predavanja

Izvor: MIT

Na osnovu rezultata ankete mogli smo zaključiti kako je najvažniji faktor pri odlučivanju o dolasku, odnosno nedolasku na predavanje kvalitet i razumevanje istog, ali i raspored, odnosno preklapanje predavanja. Većina studenata se ima običaj da prisustvuje svim predavanjima, dok s vremena na vreme izostaju sa predavanja zbog akademskih, vannastavnih ili osobnih konflikata.

  1. Da li studenti očekuju da nauče nešto na predavanju – Ako studenti smatraju da na predavanju neće ništa naučiti, veća je verovatnoća da to predavanje neće ni posećivati. Prema rečima studenata, najvažnija stvar je osećaj da li će na predavanju nešto naučiti ili ne.
  2. Težina predavanja i materije – Studenti su izjavili da ukoliko predmet i samo predavanje ne doživljavaju kao izazov, odnosno ne moraju uložiti veći trud da to predavanje razumeju i kasnije materiju nauče, ili se pokazalo da ostvaruju dobre rezultate iz tog predmeta, moguće je da će se odlučiti da izostanu sa tog predavanja. U takvim slučajevima se odlučuju da više vremena posvete težim predavanjima i ispitima.
  3. U kojoj meri su predavanja povezana sa ispitima – Studentima je značajno u kojoj meri su predavanja povezana sa ispitima, odnosno ukoliko se na predavanjima obrađuje materija koja će se konkretno naći na ispitu i rade se pripreme i primeri ispita, ta predavanja će biti češće posećivana.
  4. Koliko su predavanja interesantna studentima – Naravno da nas ovo ne iznenađuje, studenti će pre prisustvovati predavanjima koja su im interesantna. Kao što su neki od ispitanika naveli, ono što studente privlači kod predavanja je koliko su ona zanimljiva i u kojoj meri je profesor učini predavanje privlačnim. Ponekad je predavanje jednostavno dobro zahvaljujući zanimljivoj temi, ali šta ukoliko tema predavanja nije toliko interesantna? Može li naizgled dosadna tema privući i zadržati studente na predavanju? Sve zavisi od umeća profesora.
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: