U vrhu po odlivu mozgova

Više od 80 odsto doktoranata smatra da nema perspektive u Srbiji, a kao posledica toga veći je broj onih doktoranata koji planiraju da napuste Srbiju nego onih koji žele da ostanu, pokazala je anketa koju je sprovelo Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije (Doktoranti Srbije).

Anketu o stanju na doktorskim studijama u Republici Srbiji u 2014. godini, koju su sproveli Doktoranti Srbije, pokazuje da više od 60 odsto anketiranih nema posao i smatra da će ga teško i pronaći.

Prva Anketa je pokrenuta 2010. godine kao odgovor Udruženja i jedan od načina da ukaže na probleme sa kojima se susreću doktoranti koji se školuju na doktorskim studijama po bolonjskom principu.

Anketa je od samog početka imala veoma dobar odziv tako da smo 2010. godine anketirano 335 doktoranata, 2011. godine 567 doktoranta 2012/13 625 doktoranta, a 2014. godine anketirano je 447 doktoranta.

Ističe se da su anketom obuhvaćeni najbolji doktoranti na svim univerzitetima u Srbiji i da bi dobijeni rezultati bili sigurno nešto lošiji, odnosno, alarmantniji da je uzorak bio veći.

Ako se realno pogleda trenutna situacija na tržištu rada u Srbiji danas, sem državnih univerziteta i instituta, doktori nauka u značajnijem broju rade još jedino na privatnim univerzitetima i fakultetima, a i to tržište je već zasićeno, navelo je Udruženje doktoranata Srbije.

Uvidom u rezultate ankete koju su popunjavali sadašnji doktoranti Udruženje zaključuje da su oni potpuno svesni trenutne situacije u Srbiji.

Nažalost odgovori doktoranata pokazuju da će Srbija ponovo biti u svetskom vrhu po odlivu mozgova, ocenjuje se u saopštenju i ukazuje da se trenutno nalazi na 141. mestu od ukupno 144 analiziranih država u Svetskom Indeksu kompetitivnosti.

Izvor: FoNet/RTV

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: