Tri inspektora za sve

U pripremi zakon kojim će se urediti nadzor nad obrazovnim institucijama. Malo zaduženih za kontrolu 270 fakulteta i visokih škola.

Samo tri inspektora zadužena su da kontrolišu 270 fakulteta i visokih škola od Subotice do Kosovske Mitrovice. Da li je sve u redu sa đačkim i studentskim domovima, proverava jedan jedini inspektor zadužen za nadzor ustanova učeničkog i studentskog standarda. Kad krene od studenjaka u Leposaviću i Zvečanu, pa do domova u Somboru i Zrenjaninu, mnogo vremena mu je potrebno da napravi ceo krug po Srbiji.

Kako bi nadzor nad vrtićima, školama, fakultetima i domovima bio bolji, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja priprema novi zakon o prosvetnoj inspekciji. Prošle nedelje, i sindikati su dali svoje primedbe na radnu verziju teksta, a uskoro bi trebalo da bude završen ceo dokument.

– Skupština Srbije donela je opšti zakon o inspekcijskom nadzoru, s kojim treba da uskladimo i naš propis, koji se tiče samo prosvete. Zbog toga i zbog namere da bolje uredimo ovu oblast, započeli smo izradu novog zakona – kaže za „Novosti“ Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra prosvete zadužen za inspekcijski nadzor. – Namera je da sadašnju organizaciju prosvetne inspekcije drugačije definišemo, da bude cela na republičkom nivou, osim inspekcije na teritoriji AP Vojvodine. Još se odlučuje kakav će status imati Beograd, zbog Zakona o glavnom gradu.

To, zapravo, znači da će prosvetni inspektor ubuduće moći da kontroliše obrazovne institucije na svojoj teritoriji, ali i na drugoj kada to bude bilo potrebno. Inspektor iz, recimo, Novog Pazara, neće morati da čeka kolegu iz Beograda da bi se utvrdilo da li univerziteti u ovom gradu rade poštujući zakon. Moći će i sam da reaguje.

Ni broj inspektora koji sada rade na lokalnom nivou, međutim, nije dovoljan. Jer kada se saberu svi republički, pokrajinski i opštinski „nadzornici“ prosvetnog sistema dođe se do 165 ljudi. Prema postojećem rešenju Ministarstva predviđeno je da ih bude 245. U mnogim opštinama niko ne kontroliše rad škola i vrtića.

– Dugačak je spisak opština koje nisu imenovale prosvetne inspektore. Za njihovo angažovanje zadužene su lokalne samouprave, a njihove plate se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije – objašnjava Lazarević. – Idealno bi bilo da u sistemu imamo 220 inspektora, zaduženih za 2.200 ustanova na svim nivoima obrazovanja. To bi značilo da svako u nadležnosti ima oko deset ustanova.

MANjAK KADROVA

U REPUBLIČKOJ prosvetnoj inspekciji zaposleno je 26 osoba, među kojima je 18 inspektora. Oni su zaduženi za visoko obrazovanje, učenički i studentski standard i sve škole i vrtiće, kao drugostepeni organ. Kada „lokal“ nema prosvetnog inspektora, on ne radi dobro ili dovoljno, onda se oni uključuju.

Izvor: www.novosti.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: