Šta je Šangajska lista univerziteta

Svake godine univerziteti širom sveta se utrkuju za ostvarivanje prava da se nađu na čuvenoj Šangajskoj listi univerziteta. Da li ova, kao i druge poznate liste rangiranja univerziteta, mogu i hoće uticati na vašu odluku da upišete određeni univerzitet u našoj zemlji, čak i inostranstvu, čisto sumnjam, ali zašto je onda “univerzitetu” tako bitno da se ipak nađe na ovoj listi i zauzme što višu poziciju?

Šta je Šangajska lista?

Šangajska lista ili Akademsko rangiranje univerziteta u svetu (eng.Academic Ranking of World Universities – ARWU) je publikacija koju izdaje Šangajski univerzitet Cao Tun. Šangajska lista je neformalan, ali prestižan sistem rangiranja, a samo 2% svetskih univerziteta ima priliku da se nađe na ovoj listi. Rangiranje se vrši jednom godišnje od juna 2003. godine i svake godine se iznova ažurira prema novim i dostupnim analizama. Od 2009. rangiranje objavljuje Shanghai Ranking Consultancy.

Šangajska lista, kao jedan od tri najprestižnija sistema rangiranja univerziteta u svetu, upoređuje 1.200 visokoškolskih institucija u svetu. U tome se i nalazi želja da se univerziteti nađu na ovoj listi, ukoliko uzmemo u obzir činjenicu da na svetu postoji više od 20.000 visokoškolskih ustanova.

Šta je sve potrebno da bi se univerzitet našao na listi?

Da bi se jedan univerzitet našao na ovoj prestižnoj rang listi, vrši se upoređivanje visokoškolskih institucija prema jedinstvenoj formuli koja obuhvata alumni dobitnike Nobelove nagrade i Fildsove medalje (10% od ukupne ocene), dobitnike Nobelove nagrade i Fildsove medalje među osobljem (20%), visokocitirane istraživače u 21 naučnoj oblasti (20%), radove publikovane u časopisima „Nature“ i „Science“ (20%), Indeks naučne citiranosti i Indeks citiranosti socijalnih nauka (20%) i akademski doprinos nabrojanih indikatora po glavi institucije (10%).

Međutim, kako su se na listi mahom našli fakulteti sa velikim brojem nagrada (Nobelovih i Fildsovih), 2014. godine pokrenuto je rangiranje izuzev parametra o nagradama, te se rangiranje vršilo na osnovu preostala 4 pokazatelja.

Oblasti iz kojih se rangiraju Univerziteti su sledeće: matematika i prirodne nauke, inženjering/tehnologija i računarske nauke, zatim oblast života i poljoprivrednih nauka, kao i farmacija i klinička medicina i poslednja, ali ne manje bitna, oblast društvenih nauka. Takođe, univerziteti se rangiraju i po naukama koje izučavaju (matematika, fizika, hemija, IT i ekonomija), te se objavljuje i ARWU-SUBJECT lista top 200 univerziteta.

Prvenstveno, rangiranje je trebalo da se vrši isključivo na teritoriji Kine. U međuvremenu, lista je privukla veliku pažnju visokoškolskih krugova, ali i vlada i medija širom sveta.

rankingschart

Zašto je ona važna?

Samo 2 posto od ukupnog broja Univerziteta na svetu nalazi se na Šangajskoj listi. Mesto na njoj predstavlja stvar prestiža. Ali isto tako od velike je važnosti i za prihvatanje diploma studenata širom sveta.

Dobar plasman univerziteta na različitim svetskim rang-listama, pa tako i na ovoj, znači veće interesovanje mladih ljudi širom sveta da se odluče za studiranje na određenom univerzitetu.

Stoga ne čudi da se na samom vrhu liste nalaze prestižni univerziteti koji se iz godine u godinu bore za što bolju poziciju na ARWU listi.

Na ovogodišnjoj listi prvih 10 pozicija zauzeli su:

  1. Harvard University
  2. Stanford University
  3. Massachusetts Institute of Technology
  4. University of California-Berkley
  5. University of Cambridge
  6. Princeton University
  7. California Institute of Technology
  8. Columbia University
  9. University of Chicago
  10. University of Oxford

Harvard se već tradicionalno 13. godinu za redom nalazi na prvom mestu ove Liste.

A gde se mi nalazimo?

Što se tiče našeg regiona na listi su se našli i Univerzitet u Beogradu na skali od 301-400. mesta, čime je zadržao svoju prošlogodišnju poziciju, i Univerzitet u Ljubljani na skali od 401-500. mesta.

Univerzitet u Beogradu na Šangajskoj listi prvi put se našao 2012. godine, kada je svrstan u grupu univerziteta koji zauzimaju između 401. i 500. mesta. Od 2013. godine popravio je rang i našao se u grupi univerziteta koji zauzimaju pozicije između 301. i 400. mesta.

Autori: Danica Perać i Studentski život

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: