Saveti za studente: Kako rešiti poslovni problem? Tajna leži u ovih 7 koraka

Organizacija studentskih takmičenja u rešavanju studije slučaja postala su trend i na našim univerzitetima, a neretko nas obraduju vesti da su timovi naših studenata ostvarili zavidne rezultate na regionalnim i svetskim takmičenjima u rešavanju realnog poslovnog problema.

Case stady takmičenja daju podršku mladim talentima da, kroz rešavanje konkretnih poslovnih problema, teorijsko znanje nadograde praktičnim i dodatno usavrše veštine koje će im biti od koristi u daljoj karijeri. 

Nisu sva takmičenja u rešavanju studije slučaja ista. Na nekima studenti dobijaju zadatak za koji imaju dva do tri meseca da pronadju rešenje, spreme prezentaciju i uvežbaju nastup. Tim procesom često upravljaju mentori sa fakulteta ili iz privrede.

Pojedina traju samo nekoliko sati i timovi studenata moraju sve da urade u kratkom vremenskom periodu.

Još zahtevnija su ona, poput svetskog takmičenja “Ace the Case”, koje i u Srbiji organizuje KPMG,  koja zahtevaju od studenata da pronađu rešenje bez surfovanja po internetu. 

Konsultanti velikih revizorskih kuća koriste mnogobrojne pristupe u rešavanju realnih poslovnih problema kompanija.

Jedan od njih, koji vam može pomoći da pronađete rešenje studije slučaja na takmičenjima, je tkz. „Osnovni pristup u 7 koraka”, koje koristi kompanija KPMG u svakodnevnom radu.

Prvi korak: Prodjete brzo kroz tekst studije slučaja da biste imali celokupni uvid u problem. Zatim detaljno pročitati sve i fokusirati se na ključne činjenice.

Drugi korak:  Priprema koncepta. Definisati najznačajnije stvari na kojima će se bazirati predloženo rešenje. Pripremiti koncept sa tezama koje će se obrađivati.

Treći korak:  Analiza činjenica i identifikovanje problema. Detaljna analiza svih činjenica i selekcija ključnih koje su bitne za rešavanje problema. U ovom koraku je potrebno utvrditi koje činjenice zavredju dalju pažnju.

Četvrti korak: Identifikovanje i rangiranje ključnih činjenica. Dodatno rangiranje odabranih ključnih činjenica po važnosti uticaja na problem je veoma bitno.

Peti korak: Kvantitativna analiza, koja podrazumeva analizu finansijskih pokazatelja, tokova novca, procena, investiranja, profita itd.

Šesti korak:  Priprema predloga za rešenje problema. Odabir najboljeg rešenja – predloga koji je potkrepljen adekvatnim argumentima, izrada akcionog plana i sagledavnje potencijalnih rizika predloženog rešenja.

Sedmi korak: Priprema prezentacije rešenja. Izrada PowerPoint prezentacije i vežbanje izlaganja. Predstaviti rešenja na uverljiv način, obratiti pažnju na neverbalni govor tela, glas, tonalitet itd. Takođe, spremiti odgovore na potencijalna pitanja klijenta.

Ukoliko želite detaljnije da upoznate ovu metodu, na sajtu KPMG se možete prijaviti na takmičenje “Ace the Case”, koje se ove godine održava od 21. do 23. marta. Potrebno je samo da pošaljete biografiju i motivaciono pismo na engleskom jeziku na kpmg.com/rs/atc.

Takmičenje traje tri dana, od kojih prva dva dana studenti prisustvuju radionicama  koje vode stručnjaci za konsalting i reviziju, na kojima upravo uče o pristupu u 7 koraka.

Nagrada za najbolji tim je poseta kancelariji KPMG u Varšavi i obuka sa najeminentnijim stručnjacima u konsaltingu i reviziji.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: