Projekat „Big dilˮ okupio studente pravnih fakulteta iz regiona

Finale sedmog po redu projekta „Big dilˮ održano je u Ljubljani, u hotelu „Levˮ, gde su se okupili najbolji studenti pravnih fakulteta iz Srbije i regiona, sa idejom da pokažu stečena znanja i veštine iz kompanijskog prava.

U završnici takmičenja našlo se pet timova (ekipe pravnih fakulteta Univerziteta u Beogradu, Kragujevcu, Zagrebu, Skoplju i Ljubljani), a prema mišljenju advokata iz udruženja TLA (Top-tier Legal Adriatic), najbolje se pokazala ekipa zagrebačkog Pravnog fakulteta, koja je u finalu pobedila ekipu Pravnog fakulteta Univerziteta u Skoplju.

Takmičenje je trajalo dva dana i mentori koji su ocenjivali izlaganja pripremljenih dokumenata našli su se na pravim mukama ‒ prema njihovim rečima, sve ekipe su bile veoma dobro pripremljene, tako da su o pobedniku presudile nijanse. Ocenjivala su se znanja koja uključuju poznavanje pravne analize privrednog društva i ugovora o kupoprodaji udela (SPA ‒ Share Purchase Agreement) i detaljnog izveštaja o poslovanju firme (Due dilligence). Bodovi su se dobijali na osnovu spremljenog materijala i usmenog dela koji se odvijao na engleskom jeziku, kao i same pripreme za ovo takmičenje.

„Poslednje tri godine Big dil je koncipiran kao regionalno takmičenje koje studentima pravnih fakulteta omogućava da na poseban i veoma praktičan način dođu do dodatnih znanja i steknu neophodne veštine iz kompanijskog prava, koje će im omogućiti da se bolje profilišu, ali i da maksimalno razumeju poziv kojim će se baviti u budućnostiˮ, izjavio je Janko Nikolić iz advokatske kancelarije JPM.

Cilj je da se najboljim studentima prenese praktično znanje iz kompanijskog prava, i to kroz simulaciju kupoprodajne transakcije. Na taj način studenti pravnih fakulteta u regionu imaju priliku da se susretnu sa konkretnim problemima koji se dešavaju u privredi i da ih rešavaju u gotovo realnim uslovima. Iskusni advokati iz Srbije i regiona studentima prenose svoja znanja i iskustvo, i pomažu im da što brže i lakše prođu kroz pripremu i sprovođenje transakcije. Studenti tako stiču praktična iskustva koja će im biti dragocena u nekoj od advokatskih kancelarija ili kompanija gde će započeti svoju profesionalnu karijeru.

Advokatska kancelarija JPM ‒ idejni tvorac i koordinator projekta ‒ dodelila je po završetku takmičenja tri prakse učesnicima sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, sa mogućnošću daljeg zaposlenja. Naredne godine Beograd će biti domaćin finala osmog „Big dilaˮ.
Izvor: www.rts.rs
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: