Predstavljena kampanja “Misli na mlade!”

Juče je u Beogradu u organizaciji KOMS-a održana promocija kampanje “Misli na mlade!” kada je i premijerno prikazan prvi od ukupno tri video materijala #MladiNaVladi kako bi se javnost upoznala šta je međusektorska saradnja, šta je Agenda za mlade i zašto je to važnoza mlade u Srbiji.

Ukoliko različiti resori u Vladi ne sarađuju, neće ni doći do suštinski pozitivnih promena u životima mladih u Srbiji. Uzmimo za primer nezaposlenost mladih, koji je prema svim istraživanjima najveći izazov sa kojim se mladi danas suočavaju. Ovaj problem je složen i zavisi od faktora, kao što su trenutna političko-istorijska situacija, neusklađenost sistema obrazovanja sa tržištem rada i mnogih drugih. Ukoliko se rešavanju poteškoća mladih pri pronalaženju posla ne pristupi sistematski i sveobuhvatno i ukoliko se ne uključe ministarstva zadužena za omladinu, rad i obrazovanje, ali i privatni sektor i privreda, neće doći do značajnijih pomaka u unapređenju zapošljivosti mladih žena i muškaraca.

Krovna organizacija mladih Srbije pristupila je ozbiljno ovom zadatku koji za cilj ima ne samo da poveže sve ove aktere, već i da ih obaveže da kreiraju Agendu za mlade (set mera za rad sa mladima i za mlade) i da je se pridržavaju. Zašto je međusektrorska saradnja važna i šta to donosi mladima pogledaj u video klipu ovde.

Prezentaciji kampanje prisustvovali su organizacije članice, kao i partneri i prijatelji KOMS-a.

Misli na mlade! postoji u cilju skretanja pažnje na potrebu da se poboljša međusektorska saradnja u oblasti sprovođenja Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine. Zagovaračka kampanja deo je projekta „Podmlađivanje! – Nove ideje mladih za bolji položaj mladih” koji sprovodi Krovna oranizacija mladih Srbije (KOMS) uz podršku Ministarstva omladine i sporta.

Izvor: KOMS

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: