Predstavljanje Programa podrške socijalnim preduzećima koja zapošljavaju mlade

U okviru projekta nemačke razvojne saradnje pod nazivom Podsticanje zapošljavanja mladih, danas je održana prezentacija Programa podrške socijalnim preduzećima koji zapošljavaju mlade iz osetljivih grupa.

U Kulturnom centru GRAD održan je događaj pod nazivom Ekonomski podsticaj za društveni uticaj posvećen socijalnom preduzetništvu i mladima. Događaj je okupio relevante predstavnike javne i međunarodne zajednice, kao i uspešne preduzetnike, odabrane za učešće u Programu. Pored zvaničnog dela događaja, u kome je javnosti predstavljen Program, kreativnim performansom predstavljeni su rad i ideje preduzeća, koja zapošljavaju mlade i svojim poslovanjem poboljšavaju položaj pripadnika marginalizovanih grupa i koja će u okviru programa biti podržana.

Na samom događaju govorio je Darko Stanić, državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, i tom prilikom istakao je da su prioriteti Vlade i Ministarstva unapređenje mehanizama zapošljavanja i preduzetništva mladih. Naglasio je važnost GIZ-a (Nemačke orgnaizacije za međunarodnu saradnju), u podsticanju zapošljavanja mladih i marginalizovanih grupa. Osvrnuo se i na pozitivne rezultate Ministarstva u oblasti obuke mladih i programa praksi, potkrepljujući ih statistikom da je 13600 mladih prošlo različite profesionalne obuke, a njih više od 1300 dobilo iskustvo kroz profesionalne prakse.

Bojana Stanić, pomoćnica ministra za Rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ohrabrila je prisutne informacijom da je u izdradi Nacrt zakona o socijlanom preduzetništvu, čiji je cilj unapređenje okvira za socijalno preduzetništvo, a da se u samom procesu izrade Srbija referiše na iskustva dobrih praksi. Navela je Slovenački model, kao uspešan, kada je o ovoj vrsti preduzetništva reč, te isakla njegovu primenljivost i na našu zemlju. Posebne pogodnosti koje Slovenija omogućava socijalnim preduzećima, ogledaju se i u podršci kada je reč o prostoru i infrastrukturi, ali je navela i da je za konkretnu pomoć Vlade Srbije socijalnim preduzećima, nepohodan osnovni zakonski okvir.

Leonie Reimers, prva sekretarka i šefica odseka za ekonomsku saradnju, Ambasada Savezne Republike Nemačke u Srbiji, podsetila je na dugoročnost Nemačko-Srpske saradnje (od 2002. godine) čiji je cilj pristupanje Srbije Evropskoj uniji, a podsticanje zapošljavanja jedan je od glavnih stavki razvoja i saradnje. Značajni aspekt poboljšanja prilike za zaposlenje, svakako je razvoj socijalnih preduzeća, kojih u EU ima više od dva miliona (što je 10% od ukupnog broja preduzeća). Program podrške preduzećima koja zapošljavaju mlade, podržaće 21 socijalno preduzeće u Srbiji, sa nadom da će tokom ove godine podržana preduzeća uspeti da zaposle po dvoje do troje mladih iz ugroženih grupa.

O samom Programu podrške preduzećima koja zapošljavaju mlade govorili su Neven Marinović, direktor Smart Kolektiva i Miodrag Shrestha, konsultat GIZ-a (Nemačka orgnaizacija za međuarodnu saradnju) za socijalno preduzetništvo. Neven je prisutnima predstavio proces selekcije preduzeća u Programu, uspešne primere iz EU, kao i rezulete istraživanja potreba i izazova socijalnih preduzeća u Srbiji. Miodrag je predstavio diverzitete preduzeća u Programu, kada je reč o delatnostima, ali i geografskom položaju, te dugoročni plan podrške, koji će se za preduzeća kreirati indivudualno, i koja će im biti omogućena zahvaljujući sveobuhvatnom parterstvu GIZ-a sa različitim relevantnim akterima.

Podrška se ogleda u podizanju kapaciteta preduzeća,  u obezbeđivanju opreme i merenju društvenog uticaja, ali je za njihovu uspešnost neophodna posvećenost preduzetnika i želja za napretkom i mogućom međunarodnom i regionalnom saradnjom.

Sama preduzeća i njihove delatnosti, predstavljene su kreativnim performansom Reflektor teatra, koji je omogućio autentični i inovativni pristup promociji proizvoda i društevnog angažovanja odrabranih preduzeća u Programu.

Preduzeća koja učestvuju u programu su: Caritas Šabac, Zaječarska inicijativa, Chrono (Inicijativa za socijalno preduzetništvo), Naša kuća, Agro Iris, Koba Yagi, ZaJedno, Konjički klub Aranđelovac, IAN Telecentar, Centar za obuku i radno angažovanje mladih, Timočki omladinski centar, Nanin recept s juga, Ecocetas, kvART, Mahala 1, Reflektor teatar, Uradi-Zaradi, Omladinski edukativni centar, Vrtlari, Centar za mame i Nostalgija (Kiri123).

Projekat Podsticanje zapošljavanja mladih, u okviru koga se realizuje Program podrške socijalnim preduzećima koja zapošljavaju mlade, sprovodi se u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva privrede i Nacionalne službe za zapošljavanje.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: