Pokrenuta kampanja “Misli na mlade!”

Budući da Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) kao mreža organizacija mladih i za mlade u svom fokusu ima rad na javnom zagovaranju na nacionalnom nivou, početkom decembra pokrenuta je kampanja “Misli na mlade!” koja ima za cilj da skrene pažnju šire javnosti, institucija i organa državne uprave na neophodnost da mladi budu prepoznati kao posebna kategorija čime bi se ispunjavanju potreba mladih prišlo na sveobuhvatan i sistematski način.

Javno zagovaranje je proces javnog zastupanja interesa mladih koji predstavlja recept za unapređenje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve mlade u ovoj zemlji. “Misli na mlade!’‘ je zagovaračka kampanja koju KOMS preduzima u cilju skretanja pažnje na potrebu da se poboljša međusektorska saradnja u oblasti sprovođenja Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Mladi su kategorija koja deli probleme ostalih građana i građanki, ali se suočava i sa posebnim izazovima.

Prema podacima od prošle godine, preko 33% mladih uzrasta 15-30 godina je nezaposleno, što je posledica različitih faktora, kao što su nedostatak radnog iskustva, predrasuda prema mladima, neusklađenosti obrazovanja i tržišta rada i mnogih drugih. Kao grupi koja veoma često stiče znanja na taj način, poseban je problem što se mladima ne priznaju kompetencije stečene kroz neformalno obrazovanje. Bez prave prilike za zaradom i ličnim razvojem, više hiljada mladih odlaze iz zemlje svake godine.

Gotovo polovina počinilaca krivičnih dela su mladi koji se, bez šanse za povratak u redovne društvene tokove, vraćaju kriminalu. Sa druge strane, mlade žene su među najčešćim žrtvama nasilja. Rast prisutnosti vršnjačkog nasilja je primetan i potrebno je pozitivno uticati na smanjenje tog trenda kroz obrazovanje i svrsishodnije kaznene politike.

Mladi nedovoljno učestvuju u donošenju odluka koje ih se tiču. Potrebno je veće aktivno uključivanje, a ne samo formalno zalaganje za prisustvo mladih. Samo tako se može na najbolji način odgovoriti na njihove potrebe. Zajednički cilj svih nas je više obrazovnih programa usmerenih ka učešću u građanskom društvu, kao i razvoj konkretnih mehanizama za konsultovanje mladih u procesu kreiranja politika.

Ovi problemi još više pogađaju mlade koji pripadaju osetljivim grupama, te su neophodni adekvatni programi socijalne inkluzije, kao i druge srodne mere, koje mogu unaprediti takvo stanje.

Mladi žele: međusektorsku saradnju što znači veću koordinaciju između ministarstava, kao i drugih institucija sistema, agendu za mlade što znači da sva ministarstva obuhvaćena Strategijom za mlade formulišu sopstveni program aktivnosti posvećen mladima i da ga se pridržavaju, mlade na Vladi što znači da se pitanjima koja se tiču mladih pristupa sistemski i sveobuhvatno – samo tako se na pravi način primenjuje Strategija.

 ZAŠTO MEĐUSEKTORSKA SARADNJA?

I na prvi pogled je vidljivo da su problemi sa kojima se mladi susreću složeni i da se tiču različitih oblasti – zdravlja, obrazovanja, bezbednosti, životne sredine, finansija i mnogih drugih. Stoga je potrebno njima prići na sveobuhvatan način, uz uključivanje svih relevantnih institucija. Želimo bolju saradnju među ministarstvima, kao i drugim ustanovama i institucijama jer izazovi koji pred mladima stoje ne poznaju resor.

Samo kroz koordinirano, usredsređeno delovanje svih aktera može se doći do rešenja koje na pravi način pomaže rešavanju problema. To je jedino održivo, dugoročno rešenje.

ZAŠTO AGENDA ZA MLADE?

Želimo da sva ministarstva obuhvaćena Nacionalnom strategijom za mlade 2015-2025. razumeju svoju ulogu u poboljšavanju statusa mladih, te odgovaranju na njihove potrebe i izazove. Pored potrebe za međusektorskom saradnjom sa drugim ministarstvima i institucijama, poželjno je da se mladima bave i posebno, u okviru svog resora.

Cilj nam je da se obavežu na to u vidu usvajanja ,,Agende za mlade’’, jasnog programa aktivnosti usmerenih ka mladima u narednom periodu. Takav okvir će dovesti i do češćeg uzimanja u razmatranje posebnih problema mladih u formiranju svih politika te institucije, te podizanju svesti o mladima kao posebnoj kategoriji.

ZAŠTO #MladiNaVladi?

Želimo da mladi budu prioritet cele Vlade, a ne samo resornog Ministarstva. Jedino kroz takvo viđenje mladih, kao važnog aktera našeg društva, čijim se problemima treba baviti sistemski i dugoročno, možemo očekivati dobre rezultate i adekvatne mere u budućnosti.

Pratite haštag #MladiNaVladi na Tviteru, Fejsbuku i Instagramu i Fejsbuk stranicu “Misli na mlade!” kako biste bili u toku sa rezultatima kampanje.

Zagovaračka kampanja “Misli na mlade!” deo je projekta “Podmlađivanje! – Nove ideje mladih za bolji položaj mladih” koji KOMS realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta.

Autorka: Marija Stevuljević

Izvor: Krovna organizacija mladih Srbije

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: