Projekat inkluzije u zapošljavanju

U periodu od 01. juna do 31. decembra 2015. Forum mladih sa invaliditetom realizuje projekat “Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju”. Projekat je podržalo Ministarstvo omladine i sporta. Saradnici na projektu su Nacionalna služba za zapošljavanje, Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Privredna komora Srbije, Udruženje poslovnih žena, Udruženje poslovnih konsultanata, Unija poslodavaca Srbije.

Forum mladih sa invaliditetom je udruženje koje već deset godina aktivno deluje na polju socijalne inkluzije, sa ciljem stvaranja društva jednakih mogućnosti, a kroz realizaciju projekata, aktivnosti i akcija koje su izrazito rezultatski orijentisane, jasno vidljive i sa namerom da utiču na unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Forum ima dugogodišnje iskustvo u saradnji sa kompanijama, u pružanju podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, poseduje bazu osoba koje traže zaposlenje i organizuje edukacije kako bi doprinelo unapređenju konkurentnosti osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

Osnovni cilj projekta “Aktivacijom do inkluzije u zapošljavanju” je unapređenje zaposlivosti mladih sa invaliditetom kroz informisanje, aktivaciju, neformalnu obuku, radnu praksu i izgradnju održive saradnje sa poslodavcima. Aktivnosti se realizuju u tri grada: Beogradu, NovomSadu i Nišu.

Projektnim aktivnostima kreiraće se mehanizmi koji će predstavlјati podršku za zapošlјavanje mladih sa invaliditetom:

  1. Informativna kampanja (jul-avgust) će biti u smerena na informisanje mladih sa invaliditetom o postupku procene radne sposobnosti, mogućnostima neformalnog obrazovanja i aktuelnim trendovima na tržištu rada. Promotivna kampanja će biti namenjena široj javnosti i čitavoj omladinskoj populaciji.
  1. Kroz neformalnu edukaciju (septembar-oktobar), mladi sa invaliditetom će unaprediti svoja znanja i veštine, što će ih osnažiti za tržište rada i pobolјšati vezu između obrazovanja i zapošlјavanja. Biće realizovano 3 petodnevna edukativna programa u 3 grada sa ukupno 45 mladih sa invaliditetom.
  1. U saradnji sa poslovnim asocijacijama, održaće se 3 jednodnevne radionice sa poslodavcima (novembar-decembar) kako bi sedoprinelo unapređenju zapošljavanja mladih sa invaliditetom. Na ovaj način, kreiraće se mahanizni i uslovi za pohađanje radne prakse mladih sa invaliditetom.
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: