Otvoren konkurs za prijem XXIV generacije studenata na program „Studije budućnosti“

Beogradska otvorena škola poziva studente koji su u oktobru 2016. godine četvrta godina osnovnih studija, apsolventi ili studenti master studija, starosti do 27 godina, prirodnih, tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih fakulteta, svih univerziteta u Beogradu, da se prijave na konkurs za upis na program „Studije budućnosti“.

Konkurs je otvoren do 1. jula 2016. godine.

O programu „Studije budućnosti“

Program „Studije budućnosti“ temelji se na multidisciplinarnim modulima znanja i veština, Alumni2Students programu mentorstva, programu prakse i pisanju završnog rada.

Kroz „Studije budućnosti“, baveći se strateškim pitanjima na inovativan i izazovan način, studenti kroz panel diskusije, predavanja, radionice, skype konferencije, neformalna druženja otkrivaju i opipavaju trendove budućnosti u savremenom svetu sa ciljem njihove lokalne primene. Sa inspirativnim predavačima diskutuje se na brojne teme kroz predavanja organizovana u četiri nastavna modula tokom dva semestra.

13243849_980312635418320_967850089283188534_o

Način prijavljivanja:

Izbor studenata za „Studije budućnosti“ Beogradske otvorene škole obavlja se u tri faze:

I Prijavljivanje kandidata (konkurs je otvoren do 1. jula 2016. godine)

Pravo prijavljivanja imaju studenti koji su u oktobru 2016. godine četvrta godina osnovnih studija, apsolventi ili studenti master studija, starosti do 27 godina, prirodnih, tehničkih i društveno-humanističkih fakulteta, svih univerziteta u Beogradu.

Prilikom prijavljivanja kandidati treba da na imejl upis2016@bos.rs dostave:

  • popunjen prijavni formular sa fotografijom formata 3,5cm x 5cm;
  • biografiju (CV) – najviše do jedne strane;
  • dve preporuke profesora ili naučnih radnika sa univerziteta ili instituta;
  • esej „Zašto želim da postanem student BOŠ-a“ (do 500 reči);
  • uverenje o prosečnoj oceni tokom studija ili fotokopiju stranica indeksa koje sadrže ocene na predmetima i overeni poslednji semestar;

Kandidati koji su dostavili kompletnu dokumentaciju ulaze u drugi krug selekcije, koja podrazumeva proveru znanja.

Prijavni formular možete preuzeti na sajtu obrazovnog programa „Studije budućnosti“.

II Provera znanja (septembar 2016. godine)

Svi kandidati prolaze proveru znanja koja obuhvata izradu testova:

  • test opšte kulture;
  • test sposobnosti;
  • test engleskog jezika.

Na osnovu kvaliteta prijave i rezultata urađenih testova formira se rang lista kandidata koji će biti pozvani na intervju.

III Intervju i konačan izbor (septembar 2016. godine)

Komisija Beogradske otvorene škole obaviće razgovor sa kandidatima koji su pozvani na intervju. Nakon intervjua, a na osnovu ostvarenog uspeha, Komisija će odabrati 20-25 najboljih studenata i studentkinja koji će pohađati multidisciplinarni program „Studije budućnosti“.

Vreme, mesto i način održavanja jednogodišnjeg programa „Studije budućnosti“

Nastava se izvodi tokom dva semestra. Prvi semestar traje od oktobra do kraja decembra tekuće godine, a drugi od februara do maja naredne godine. U oba semestra organizuju se po dva nastavna modula. Predavanja, radionice i treninzi organizuju se ponedeljkom, sredom i po potrebi četvrtkom sa početkom od 17:30 časova. Osim obaveznih aktivnosti, studenti i studentkinje pozvani su da pohađaju i druge aktivnosti koje budu organizovane u Beogradskoj otvorenoj školi.

Troškovi programa

Beogradske otvorena škola pokriva najveći deo troškova programa, a studenti participiraju učešćem u iznosu od 28.000,00 dinara (sa PDV-om) koji je moguće je platiti u 7 jednakih mesečnih rata.

Informacije

Više informacija o konkursu možete pogledati na www.bos.rs/daus. Možete nas posetiti i na Facebook stranici, pozvati na broj telefona 011/3065 830 ili pisati na upis2016@bos.rs.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: