Održana Prva studentska konferencija u Vršcu

Na Visokoj školi strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov" održana je prva studentska koferencija, na kojoj je svaki student mogao da prezentuju svoj istraživački rad.
Treći upisni rok

Učestvovalo je skoro 50 učesnika iz više zemalja i univerziteta, čak i onih koji nisu bili u organizaciji, a studentski radovi će biti objavljeni u zajedničkom zborniku.

Studentska koferencija održana je po prvi put, ali je stara ideja, kaže profesor Eudjen Činč. Cilj je da se studenti pre svega oni koji se pripremaju za nastavnički poziv, a to su budući vaspitači i učitelji, pored osnovnog znanja koje usvajaju na redovnoj nastavi, usmere i na istraživački i stručni rad.

„Bez obzira koliko ste vi dobar student i koliko ste dobri u poslu, ako nemate želju da se usavršavate i da svoje znanje uskladite sa onim što se dogadja oko vas, što se dogadja u svetu i što je aktuelno, tu ne može biti velikog uspeha na dugačke staze. I to je i cilj – da studenti dobiju taj crv motivacije kako bi se stalno usavršavali i istaživali, i kako bi i širili svoje znanje iz raznih oblasti“, objašnjava Euđen Činč, kordinator „Studentske koferencije“ i profesor visoke škole „Mihailo Palov“ iz Vršca.

Svaki student imao je pravo da samostalno izabere oblast koju želi da istraži, a profesori su bili na raspolaganju svakom od njih kako bi im olakšali samo istraživanje, i usmerili ih na koji način bi im bilo najlakše i najbolje da to urade.

„Tema je bila korišćenje tehnologije na nastavi i kakve koristi ima od digitalnih pomaganja softvera i slično. Prilično sam zadovoljna svojim izlaganjem, bilo je lepo, jasno i kratko. Trajalo je desetak minuta i nisam prekoračila vreme. Najbitnije informacije sam prenela“, rekla je Ljiljana Belokapovska, student 4. godine pedagoškog fakulteta iz Makedonije

„Pošto se nastava u ovoj školi odvija na tri jezika, ja sam izabrala temu na rumunskom jeziku, a to je predstavljanje nekih didaktičkih metoda i strategija pri korišćenju književnih tekstova koji se koriste u predškolskim ustanovama uglavnom u vrtićima gde se obrazovni procesi odvijaju na rumunskom jeziku. Temu sam izabrala zajedno sa svojim mentorom profesorkom B. Žujkom i zadovoljna sam kako je sve to proteklo“, istakla je studentkinja 3. godine Visoke škole Mihailo Palov iz Vršca Mariana Stratulat.

Studentsku koferenciju podržao je i Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnu istraživačku delatnost, a održana je u saradnji sa univerzitetom iz Arada i univerzitetom Sveti Kliment Ohridski iz Bitolja.

Izvor: www.rtv.rs

Fotografija: www.rtv.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: