Održana konferencija Pakt za mlade

U organizaciji Foruma za odgovorno poslovanje, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Beogradske otvorene škole organizovana je konferencija koja je za temu imala jačanje partnerstava za podsticanje zapošljivosti i socijalnog uključivanja mladih, modele i mere za uključivanje mladih na tržište rada, kao i primere i iskustva iz regiona.

Predstavnici javnog i nevladinog sektora, biznis udruženja, organizacija mladih, kao i gosti iz inostranstva diskutovali su o modelima i primerima dobrih praksi za uključivanje mladih na tržište rada i pokušali da definišu preporukeza prevazilaženje problema visoke nezaposlenosti i neaktivnosti među mladima.

„Svi danas smo saglasni da postoje programi vlade, prakse kompanija, kao i organizacija koje su usmerene na stvaranje uslova za veću zapošljivost mladih. Među ovim programima neophodno je da postoji saradnja i koordinacija kako bi zajednodoprineli većem uključivanju i boljoj zapošljivosti mladih“, izjavio je Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva. Silija Mur, članica Upravnog odbora CSR Europe ovom prilikom dodala i da je uloga države u stvaranju povoljnog okruženja i podsticanju programa za zapošljavanjemladih velika, i da na to treba da se gleda kao na razvojnu šansu za ekonomiju jedne zemlje.

KonferencijaPakt za mladedeo je Nacionalnog dijaloga za podsticanje zapošljavanja mladih u Srbiji, u okviru koga će 20. i 21. septembra 2016. godine biti održana međunarodna konferencija o srednjem stručnom obrazovanju- Zajednička vizija: Obrazovanje za praktično znanje.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: