Objavljen konkurs za upis brucoša

Konkurs za upis brucoša na beogradskom Univerzitetu je objavljen, pa budući studenti na sajtu univerziteta mogu da pronađu informacije o programima koji ih najviše interesuju. Senat univerziteta usvojio je i Predlog strategije razvoja takozvanog celoživotnog učenja.

Tokom celog života treba unapređivati komunikaciju, i na maternjem i na stranom jeziku, konstantno se baviti naučnim radom, podsećaju na Univerzitetu u Beogradu. Zato su prvu strategiju celoživotnog učenja, usvojenu pre šest godina, dopunili i uskladili sa evropskim propisima.

“Naš univerzitetski centar za kontinuiranu edukaciju ima nekoliko grupa programa koje mi pokušavamo da razvijemo. To je unapređenje nastavničkih kompetencija za naše mlade nastavnike, za studente doktorskih studija, važno je kako se prenosi znanje, kako se formira jedna nastavna jedinica, koju predajemo studentima, na koji način se izražavamo, kako prenosimo informacije i slično”, kaže prorektor Univerziteta u Beogradu Nada Kovačević.

Konkurs za upis studenatana je objavljen, a predložene kvote su slične prošlogodišnjim. Tako je npr, planirano da medicinu na Beogradskom univerzitetu upiše 450 budžetskih i 50 samofinansirajućih studenata. A prijemni bi istog dana, u isto vreme trebalo da se održi na gotovo svim medicinskim fakultetima, što treba da potvrdi Medicinski fakultet u Nišu koji je sada predsedavajući Zajednice medicinskih fakulteta.

“Mi se pripremamo za to i takav je dogovor koji će kolege iz Niša samo predočiti svim članicama zajednice da će to biti zajednički prijemni ispit sa istim sastavom testa u svim centrima u isto vreme i da će se na osnovu toga onda omogućiti ujednačenost upravo kriterijuma za rezultate na prijemnom ispitu, a na osnovu toga će se onda postići i upravo ravnomernost šansi studenata da se upišu tamo gde žele”, kaže dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Nebojša Lalić.

Prvi upisni rok je do do 21. juna do 14. jula.

Izvor: RTS

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: