Nove master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu

Dvogodišnje master studije "Primenjena matematika - nauka o podacima" akreditovane su na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta.
Studijski program ima dva izborna modula – analitika na podacima i računarstvo visokih performansi. Student bira jedan od ta dva izborna modula u trećem semestru, dok su prva dva semestra zajednička za sve studente.
Studenti prvog modula se fokusiraju na proučavanju podataka, koristeći alate iz mašinskog učenja, optimizacije i obrade signala. Studenti drugog modula fokusiraju se na aspekte računarskog inženjerstva kao što su skladištenje i manipulisanje velikim količinama podataka. Njihova ekspertiza će biti na bazama podataka, računarstvu visokih performansi i sličnim inženjerskim aspektima, sagledanim sa stanovišta matematičkih i računarskih nauka.
Studenti oba modula će biti kvalifikovani da rade u veoma širokom spektru primena, uključujući finansije, poljoprivredu, medicinu i industriju.
Program je akreditovan na srpskom i engleskom jeziku i odobren je upis 20 studenata na budžet u oktobru 2016. godine.
Izvor: 021.rs
SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: