Nije produžen rok za magistarske i doktorske studije

Ministarstvo prosvete uputilo je Vladi Srbije nacrt izmena Zakona o visokom obrazovanju, kojim se predviđa produženje roka za završetak osnovnih studija za one koji studiraju po starim programima, ali ne i rok za magistarske i doktorske studije.

Ministarstvo je usvojilo mišljenje Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koje je nadležno da predlaže Ministarstvu politiku visokog obrazovanja, da se izmenama zakona ne produžava rok za studiranje na magistarskim i doktorskim studijama po starim propisima.

Izmene zakona odnose se i na utvrđivanje prava studenata koji su u školskoj 2014/2015. odnosno 2015/2016. godini ostvarili najmanje 48 ESP bodova da se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, precizira se u saopštenju.

Izvor: Tanjug/021.s

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: