„Najteži prijemni ispit“ na svetu

Za ovaj ispit nema neke posebne pripreme. Za njega se pripremate celog života.

Reč je o prijemnom ispitu na oksfordski All Souls koledž koji se sastoji iz apstraktnih pitanja. Kao što ćete već imati priliku da se uverite, pitanja su vrlo teška. Štaviše, mnogi ga smatraju “najtežim ispitom na svetu”.

Kandidati za upis studija moraju da reše dva opšta testa i dva testa koji se tiču njihovog smera.

Zanimljivo je da je do 2010. ispit bio još teži, budući da su kandidati morali i da pišu esej, za koji su imali samo tri sata. Kao temu su dobijali samo po jednu reč, kao recimo “nevinost”, ili “greška”.

Evo kako su izgledala neka od pitanja iz opštih testova (od kandidata se očekivalo da odgovore na tri):

 • Da li je u 20. veku pobedila levica, ili desnica?
 • Da li intelektualci treba da „tvituju“?
 • Da li države treba da kontrolišu svoje granice?
 • Da li je vegetarijanizam budućnost?
 • Da li svi građani treba da dobijaju minimalac od države?
 • Da li avio-kompanijama treba dozvoliti da putnicima naplaćuju karte na osnovu njihove kilaže?
 • „Ljudi koji su bezbedni su hrabri“ (Reč je o sloganu Švedske socijaldemokratske partije, koji ukazuje da progresivna politika mora da pomogne ljudima da podnesu promene, umesto da ih izbegavaju. Prim. prev) Da li je to tačno?
 • Da li zatvorenicima treba dozvoliti da gledaju televiziju?
 • Da li je pogrešno koristiti dronove u ratovanju i, ako jeste, šta?
 • Čemu služe univerziteti?

Ovakva pitanja dobijali su zainteresovani za studije filozofije:

 • Da li je rod društveno konstruisan? A pol?
 • Da li bes ima legitimnu ulogu u politici?
 • Šta možemo naučiti o psihi, ako imamo u vidu njene poremećaje?
 • Da li emocije mogu biti razlog za postupke?
 • Da li je dokaz višeg reda, veći dokaz?
 • Kako funkcionišu izvinjenja?
 • Da li epistemiologija treba da bude naturalizovana?

Ispitivač (koji je svojevremeno položio All Souls ispit i sad ocenjuje testove) kaže da “najbolji kandidati pokazuju dobro vladanje predmetom koji ih interesuje i iznose argumente u jasnoj prozi”.

Odgovori koji se ističu obično sadrže i vrcave opaske, posvećivanje pažnje detaljima, snagu…

Od osamdeset ljudi, koliko polaže ispit, prolazi samo dvoje, a nekada se desi da položi samo jedna osoba. Oni koji polože test zatim moraju i usmeno da obrazlože svoje odgovore. Kako bi pritisak bio nešto veći, obično odgovaraju pred “starijim” studentima.

Ljudi koji polože test postaju studenti na sedam godina, a ako se pritom bave naučnim radom, dobijaju i oko 15.000 funti godišnje.

Izvor: B92

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: