Junski ispitni rok – Anketa

Anketa portala Studentskiživot.com pokazala je da skoro tri četvrtine ispitanih studenata smatra da će uspešno završiti junski ispitni rok.

Portal Studentskizivot.com obavio je istraživanje u vezi očekivanja studenata tokom junskog ispitnog roka. U anketi portala sa pitanjem “Š ta očekujete od junskog ispitnog roka?” učestvovalo je preko 500 ispitanika.

Rezultati su pokazali da skoro polovina studenata smatra da će položiti nekoliko prijavljenih ispita (46%), dok 30% ispitanika očekuje da će položiti sve zaostale ispite i očistiti godinu.

Da će položiti samo jedan ispit u ovom roku, smatralo je 13% ispitanih studenata, a da neće položiti nijedan ispit očekuje 6%.

Procenat onih ispitanika koji nisu ni želeli da izlaze na ispite u junskom ispitnom roku bio je 5%

Anketa SZ - junski ispitni rok

 

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: