Info sesija za poslodavce – zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom Vas poziva na info sesiju “Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“. Info sesija će se održati u 4 grada: Kragujevcu, Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

Cilj je informisanje poslodavaca i podrška u rešavanju prepreka i problema vezanih za uspešan proces zapošljavanja osoba sa invaliditetom u svim sektorima i na otvorenom tržištu rada.

Forum mladih sa invaliditetom poseduje višegodišnje iskustvo u saradnji sa kompanijama u procesu zapošljavanja osoba sa invaliditetom, te će putem sesije predstaviti i inovativne usluge podrške poslodavcima razvijene u okviru projekta “Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom“.

TEME:

– Priprema i realizacija procesa zapošljavanja osoba sa invaliditetom
– Savetodavna podrška Foruma mladih sa invaliditetom za proces zapošljavanja osoba sa
invaliditetom – usluge namenjene poslodavcima
– Predstavljanje Uweb aplikacije za zapošljavanje osoba sa invaliditetomU razvijene od
strane Foruma mladih sa invaliditetom
– Informisanje o programima Nacionalne službe za zapošljavanje od predstavnika ove institucije kao gostujućih predavača

Preporuka je da obuku pohađaju dve osobe ispred privrednog društva.

Obuka je deo projektnih aktivnosti Udruženja, te nije predviđena kotizacija.

Termini održavanja info sesija:

KAKO SE PRIJAVITI?

Za učešće na info sesiji se možete prijaviti putem popunjavanja prijavnog formulara koji je
dostupan na linku PRIJAVNI FORMULAR.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom, putem mail-a office@fmi.rs i telefona 064 4007839 i 069 1970845.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: