Erazmus+ se trudi da privuče praktikante

U inostranstvu je u okviru programa Erazmus plus (Erasmus+) do sada studiralo tri miliona studenata ali je u razmeni učestvovalo samo 5.000 praktikanata. Zato Francuska i Nemačka udružuju snage kako bi se povećao broj mladih Evropljana koji odlaze u druge zemlje na stručnu praksu. Među preprekama za veće korišćenje Erazmusa+ od strane praktikanata je i nedovoljna harmonizacija evropskog sistema stručne prakse.

Nakon neospornog uspeha sa studentima, program razmene mladih Erazmus proširen je 2013. da uključi i praktikante. Međutim, tu priliku nije iskoristio veliki broj mladih.

„Od programa je koristi već imalo oko 5.000 praktikanata i neke kompanije su se već uključile“, kazao je Antoan Godber (Antoine Godbert), direktor francuskog Erazmusa+.

Međutim, ta cifra daleko je impresivne kada se poredi sa tri miliona studenata koji su učestvovali u programu razmene.

Francuska i Nemačka pokrenule su zato pilot projekat kako bi se unapredilo korišćenje programa Erazums+ od strane stručnjaka i praktikanata.

Uključivanjem oko 50 praktikanata iz 11 velikih francuskih kompanija cilj pilot projekta je da se unapredi međunarodna stručna razmena i identifikuju najbolje prakse koje mogu da se iskoriste da se program proširi na više kompanija i više zemalja.

Trenutno su angažovane samo velike kompanije, kao što su Mišlen (Michelin), BASF, Loreal (L’Oréal), koje imaju poslovanje u obe zemlje.

Uspeh sa studentima

Državni sekretar za spoljne poslove Francuske Arlem Dezir (Harlem Désir) kaže da „nema razloga da Erazmus+, koji je tako uspešan kada je reč o studentima, ne bude uspešan i sa praktikantima“. „Dugo smo razgovarali o tom projektu“, dodao je Dezir, preneo je Euraktiv Francuska.

Program Erazmus otvoren je i za one koji žele da se stručno obrazuju od novembra 2013. godine.

Proširenje Erazmusa na program Erazmus+ prati i povećanje budžeta za 40% za period 2014-20. Na raspolaganju za mobilnost mladih sada je 14,7 milijardi evra za grantove i druge vidove finansijske podrške.

Evropska unija nada se da će zahvaljujući novom, većem budžetu do 2020. godine u blagodetima programa razmene uživati još četiri miliona mladih Evropljana starosti između 13 i 30 godina.

„Uvećanje dela društva koji ima pristup mobilnosti je značajno“, istakla je Beatris Angran (Béatrice Angrand), generalna sekretarka Francusko-nemačke kancelarije za mlade (EGYO).

Background

Program EU za obrazovanje i mobilnost Erazmus, koji je dobio ime po humanisti i teologu Erazmu Roterdamskom, omogućava mladim Evropljanima da provedu vreme u jednoj od 33 države partnera (EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska i Turska).

U programu je od pokretanje 1987. učestvovalo oko tri miliona mladih Evropljana.

Nova verzija Erazumusa – Erazmus plus (Erasmus+), predstavlja kombinaciju starih programa Erazmus, za studente, Komenius (Comenius), za učenike, Leonardo da Vinči, za praktikante, i Gruntvig (Grundtvig), za obuku odraslih, za period 2014-20.

Kao partner u inicijativi, FGYO će obezbediti sredstva za praktikante koji dođu u Nemačku, kao i za časove jezika i seminare za obuku.

Prepreke za praktikante

„Prepreke su brojne, ne može se poreći“, priznaje francuski ministar.

Predsednik Loreala i potpredsednik grupe za lobiranje francuskog biznisa MEDEF Evropa Loik Arman (Loïc Armand) kaže: „Kada sam u mojoj kompaniji predložio program za praktikante, rekli su mi da je to nemoguće“.

Prva prepreka je nedovoljna harmonizacija evropskog sistema stručne prakse, poput one koja postoji za visoko obrazovanje. Naime, Bolonjskim procesom uspostavljen je sistem skupljanja i prenošenja bodova koji znači priznavanje master i doktorskih diploma širom Evrope, čime se olakšava mobilnost.

Međutim, programi stručne obuke nisu harmonizovani i problemi sa priznavanjem stručnosti ne idu u prilog potencijalnim praktikantima.

Angažovanje dalje komplikuju različiti termini održavanja kurseva, ali i pitanje koliko vremena praktikanat treba da bude na obuci a koliko da uči. Na taj problem ukazuju i iz francuskog ministarstva rada.

Francuska i Nemačka nadaju se da će im pilot projekat pomoći da utvrde problematične tačke i reše postojeće i potencijalne probleme u korišćenju pogodnosti iz programa Erazmus+.

Izvor: EurActiv.rs

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: