Danas je Svetski dan pismenosti

Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan pismenosti. UNESCO je 17. novembra 1965. proglasio 8. septembar Međunarodnim danom pismenosti. Ovaj praznik prvi put je obeležen 1966. Njegov cilj je da se istakne važnost pismenosti za pojedince, zajednice i društva. Svake godine na ovaj dan UNESCO podseća međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanje odraslih na globalnom nivou.

Proverite svoje znanje i uradite ovaj kratki test.

1. Pravilno je:
a) Došao je kolima.
b) Došao je sa kolima.

2. Pravilno je:
a) Živim u Užicu.
b) Živim u Užicama.

3. Pravilno je:
a) potsetnik
b) podsetnik

4. Pravilno je:
a) On je softver inženjer.
b) On je softver inžinjer.

5. Pravilno je:
a) U buduće pazi šta radiš.
b) Ubuduće pazi šta radiš.

6. Pravilno je:
a) Izuzeci u ovom slučaju su svi oni koji su dobili materijal za rad.
b) Izuzetci u ovom slučaju su svi oni koji su dobili materijal za rad.

7. Pravilno je:
a) Kada je reč o tome, ti si bio u pravu.
b) Kada je reč o tome, ti si bio upravu.

8. Pravilno je:
a) Nijedan dan nisam odsustvovao sa predavanja.
b) Ni jedan dan nisam odsustvovao sa predavanja.

9. Zaokružiti tačan oblik:
a) bezznačajan
b) bez značajan
c) beznačajan

10. Pravilno je:
a) u vezi sa tim
b) u vezi toga

11. Koji od navedenih izraza je tačan?
a) svo vreme
b) celo vreme
c) sve vreme

12. Šta je pravilno napisano?
a) s kim
b) skim
c) s’ kim

13. Kako glasi skraćenica imenice „doktor“?
a) Dr.
b) dr
c) dr.

14. Šta je pravilno napisano?
a) Je l’ želiš da se vidimo večeras?
b) Jel’ želiš da se vidimo večeras?

15. Pravilno je:
a) Ni sa čim se ne može porediti ovo iskustvo.
b) Nisačim se ne može porediti ovo iskustvo.

16. Šta je pravilno napisano?
a) Doći ću na vreme.
b) Doćiću na vreme.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: