Biznis ključan za smanjenje nezaposlenosti mladih u Evropi

Prošloje tri godine od kada je Evropska komisija pokrenula inicijativu Garancije za mlade (Youth Guarantee), koja ima za cilj da svakoj mladoj osobi omogući kvalitetnu ponudu za zaposlenje, kontinuirano obrazovanje, stručne prakse i treninge u okviru perioda od prva četiri meseca nakon što postanu nezaposleni ili napuste sistem formalnog obrazovanja.

Rezultati Garancija za mlade, Pakta za mlade i drugih inicijativa širom Evrope u poslednje tri godine ogledaju se u 1,4 miliona mladih koji više nisu nezaposleni i 900,000 mladih koji više nisu isključeni sa tržišta rada i iz obrazovnog sistema.

Forum za odgovorno poslovanje podržava angažovanje Evropske komisije na smanjenju broja nezaposlenih mladih širom Evrope i aktivan je partner u toj misiji. U skladu sa tim načelom, Forum je inicirao dijalog na temu zapošljivosti mladih kroz organizaciju konferencije Pakt za mlade na kojoj je predstavljena ova inicijativa, a svi zainteresovani imali su mogućnost da se i direktno uključe. Konferencija je održana u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Beogradske otvorene škole.

pakt-za-mlade_fop fop_pakt-za-mlade

“Kao poslovna mreža, CSR Europe je ponosan da ima Forum za odgovorno poslovanje za partnera u okviru inicijative Pakt za mlade. Zajedno, pripremamo brojne predloge za unapređenje saradnje između biznis sektora i obrazovnih institucija”, bio je zaključak Stefana Kretsa, izvršnog direktora CSR Europe, nakon konferencije.

Forum za odgovorno poslovanje prihvatio je smernice EU institucija i pruža podršku evropskom Paktu za mlade (European Pact for Youth). Pakt za mlade je zajedička inicijativa biznis sektora i lidera Evropske unije, iniciran od strane CSR Europe. Njegov zadatak je da spaja predstavnike biznisa, obrazovnih institucija, EU institucije i mlade. Pakt poziva biznis sektor, socijalne partnere, obrazovne institucije, omladinske organizacije, javne i privatne organizacije za pronalaženje zaposlenja, učitelja, trenera, učenika i roditelja, kao i druge ključne aktere da razvijaju i učvrste saradnju kako bi podržali zapošljivost i socijalno uključivanje mladih.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: