Stipendije za najbolje studenate iz Sremske Mitrovice

Grad Sremska Mitrovica raspisao je Konkurs za dodelu studentskih stipendija najboljim studentima i studentkinjama na fakultetima i Visokim školama čiji je osnivač Republika Srbija za period oktobar 2015. godine - jul 2016. godine. Prijave su otvorene do 20. oktobra.

Stipendije će se dodeljivati najboljim studentima osnovnih akademskih i master studija iz svih studijskih oblasti na fakultetima, kao i studentima osnovnih strukovnih i specijalističkih studija Visokih tehničkih i mašinskih škola, iz pojedinih studijskih modula i programa (lista je dostupna u tekstu Konkursa).

Pravo učešća imaju studenti i studentkinje koji su državljani Republike Srbije i imaju prebivalište na teritoriji grada Sremska Mitrovica u trajanju od najmanje šest meseci. Na konkurs mogu da se prijave i studenti u statusu izbegllica, sa boravištem na teritoriji grada takođe u trajanju od najmanje šest meseci.

Uslov je i da kandidati do kraja tekuće kalendarske godine nisu navršili 26 godina života, te da imaju procečnu ocenu najmanje 9,00 na akademskim, odnosno 9,50 na strukovnim studijama.

Dokumentacija koju je neophodno priložiti uz prijavu, tekst Konkursa, kao i sam prijavni list, mogu se pronaći na sajtu znavničnom Grada Sremske Mitrovice.

Prijave se mogu podneeti lično ili putem pošte, na adresu: Grad Sremska Mitrovica – Gradska uprava za obrazovanje, Svetog Dimitrija 13, 22000 Sremska Mitrovica, sa naznakom „Javni Konkurs za dodelu studentskih stipendija“.

Dodatne informacije u vezi javnog Konkursa mogu se dobiti lično, u zgradi Gradske uprave, kancelarija broj 19.

Foto: Wikimedia Commons, prema Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licenci.

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: