Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Hemofarm

Otvoren je konkurs za stipendije Fondacije Hemofarm studentima osnovnih akademskih studija medicine i farmacije na fakultetima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za školsku 2015/2016. godinu. Rok za prijave je 1. decembar 2015.

Fondacija HEMOFARM raspisuje KONKURS za dodelu 10 stipendija studentima osnovnih akademskih studija medicine i farmacije na fakultetima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za školsku 2015/2016. godinu.

Konkurs je otvoren za studente treće i viših godina osnovnih akademskih studija na fakultetima medicine i farmacije koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i koji su u dosadašnjem studiranju ostvarili prosek ocena najmanje 8,50.

Studentima završnih godina osnovnih akademskih studija se stipendija isplaćuje do isteka apsolventskog staža. Osim prosečne ocene, prilikom odabira, kriterijum je i materijalno stanje studenta. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su državljani Republike Srbije.

Kandidati koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu nemaju pravo na dodelu stipendije Fondacije HEMOFARM.

Potrebno je da kandidati za dodelu stipendija dostave sledeća dokumenta:

 • molbu (opisati stanje u porodici i obrazložiti razloge konkursianja),
 • obrazac za prijavu na konkurs,
 • biografiju,
 • fotokopiju stare lične karte ili očitana nova biometrijska l.k.,
 • originalna potvrdu fakulteta o upisu godine,
 • potvrdu fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom (ovaj podatak može biti sadržan u Uverenju o upisu godine, overen od strane studentske službe fakulteta),
 • fotokopiju indeksa (prva strana i sve strane sa ocenama),
 • pregled osvojenih nagrada, diploma, priznanja i sl. (samo sa fakulteta),
 • potvrdu o državljanstvu Republike Srbije (može biti starije i od 6 meseci),
 • pregled objavljenih radova (ukoliko ih ima),
 • potvrdu o mestu prebivališta iz MUP-a,
 • potvrdu Službe za katastar nepokretnosti o posedovanju nekretnina kandidata i članova njegove uže porodice (obavezno i ukoliko ne poseduju nekretnine),
 • izjavu o broju članova uže porodice i njihovo zanimanje (overena u opštini, mesnoj kancelariji i sl. i potpisana od strane dva svedoka),
 • potvrdu o prosečnoj zaradi roditelja u periodu I – X 2015 godine od poslodavca kod koga je roditelj zaposlen. Za nezaposlene roditelje potvrda o nezaposlenosti koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje (potvrda iz Opštine o proseku primanja po članu domaćinstva nije validan dokument),
 • izjavu o ostalim primanjima kandidata i članova uže porodice, potpisana od strane kandidata uz preuzimanje pune moralne i materijalne odgovornosti (obavezna i ako nema dodatnih primanja).

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs je otvoren od 11.11. do 01.12. 2015. godine. 

Prijave na konkurs i dokumentaciju kandidati za dodelu stipendija su dužni da dostave lično ili poštom na adresu:

Fondacija HEMOFARM
Strahinjića bana 31a
11000 Beograd

Na ovom linku možete preuzeti obrazac za prijavu na konkurs za stipendije Fondacije Hemofarm.

 

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: