Znate li odgovore?

Znate li odgovore na sledeće zagonetke? Pažljivo čitajte i razmislite.
  1. Siromašni to imaju. Bogatima to treba. Ako to pojedeš, umrećeš. Šta je to?
  2. Visoka sam dok sam mlada, a niska kad ostarim. Šta sam ja?
  3. Marijin otac imao je pet ćerki. Zvale su se Nana, Nini, Nene, Nono… a kako se zvala peta ćerka?
  4. U prizemnoj ružičastoj kući živeo je ružičast čovek, ružičasta mačka, ružičasta riba, bio je tu ružičast kompjuter, ružičast stol, ružičasti telefon, ružičasto kupatilo – sve je bilo ružičasto! Koje boje su bili zidovi na drugom spratu?
  5. Šta se pojavljuje jednom u minuti, dvaput u momentu, ali nijednom u hiljadu godina?
  6. Šta možete uhvatiti, ali ne i baciti?
  7. Šta je lako kao perce, ali ni najjači čovek na svetu ga ne može držati duže od nekoliko minuta?
  8. Šta je toliko delikatno da je samo izgovaranje imena razbije?
  9. Čovek je vozio automobil. Nije imao upaljena svetla. Mesec nije izašao. Ispred njega, žena je prelazila ulicu. Kako ju je video?
  10. Ako električni voz putuje na jug, u kom smeru ide dim iz dimnjaka?

Za odgovore skrolujte dole.

1. Ništa.
2. Sveća.
3. Marija.
4. Nema drugog sprata, kuća je prizemna.
5. Slovo ‘m’.
6. Prehladu.
7. Dah.
8. Tišina.
9. Bio je dan.
10. Voz je električan, nema dima.

Izvor croexpress.eu/BUKA.ba

SHARE

Pročitajte ostale članke iz ove kategorije: